Inovácie a stratégie značky: Ipsos Marketing
Inovácie a stratégie značky: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Testovanie obalov

Vďaka mnohoročným skúsenostiam s testovaním obalov Ipsos pomáha klientom optimalizovať ich finálnu podobu. Je tak možné naplno využiť potenciál, ktorý majú obaly, ako jeden z hlavných spotrebiteľských touchpointov.

Klientský kontext

Ako máme navrhnúť optimálny obal?
Ako sa našim obalom darí v porovnaní s konkurenciou?
Mali by sme naše obaly inovovať?

Riešenia

Ipsos vstupuje do vývoja obalu už od ranej fázy (prepojuje tak spotrebiteľa s dizajnérmi), cez testovanie v domácnostiach až po finálnu validáciu. Zameriavame sa na behaviorálne princípy, ktoré kombinujú „tvrdé“ dáta predajného potenciálu s implicitnými a explicitnými zisteniami. Brand tímy spoločne s kreatívcami potom využívajú tieto informácie pre optimalizáciu ich obalov.

  • Audit: Ipsos ponúka prístup umožňujúci pochopiť atraktivitu obalu v porovnaní s konkurenčnými výrobkami.
  • Screening: Rozmanitá škála hodnotenia od expresného screeningu na mobilných zariadeniach po rozsiahlejšie conjointové štúdie. Získané informácie porovnávame s databázou Ipsos benchmarkov.
  • Validácia: V záverečnej fáze, kedy stúpa dôležitosť rozhodnutia o dizajne obalov zobrazujeme spotrebiteľom virtuálne či reálne regály. Hodnotenie obalu tu poukazuje na jeho možný dopad pri predaji výrobku. Vďaka súčasným pokročilým nepriamym metódam (meranie doby odozvy, online eye tracking) a tradičným prístupom sme schopní zodpovedať otázky typu "prečo" a "čo keby".

Prípadové štúdie

Klienti využívajú naše riešenia pri testovaní nových a už existujúcich produktov, nakoľko obal hrá kľúčovú rolu pre rozpoznanie značky.