Inovácie a stratégie značky: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Testovanie produktov

Ako popredný svetový poradca pre testovanie produktov ročnr otestujeme 7000 výrobkov a úspešne pomáhame uviesť na trh už 20 000 produktov.

Klientský kontext

Aký je najlepší „recept“ na vytvorenie produktu?
Ako môžeme vylepšiť zloženie nášho produktu?
Ako ľudia používajú a vnímajú naše produkty v reálnom svete?

Riešenia

Pomôžeme vám navrhnúť nový produkt, vylepšiť súčasný, maximalizovať životnosť produktu a ziskovosť. Ponúkame najväčšiu svetovú databázu produktového testovania, pomoc skúsených analytikov, senzorických prieskumníkov, senzorické zariadenia a partnerstvá s univerzitami pre precíznu senzorickú analýzu.

Zameriavame sa na:

Kombináciu kvality a kvantity

Nástroj Sense Suite kombinuje kvalitatívny a kvantitatívny prieskum a tým zlepšuje vývoj produktu a jeho positioning. Zahŕňa posúdenie Product*Sense pre odhaľovanie senzorických podnetov, senzorické stanice pre posúdenie produktov, tzv. Rapid Prototyping pre iteračné vyhodnotenie prototypov, senzorické laboratórium na hodnotenie prototypov koncovými spotrebiteľmi a Censydiam*Suite pre odhalenie emócií v priebehu konzumácie výrobku.

Mobilné testovanie

Používame mobilné testovanie, aby sme zachytili okamžitú reakciu na produkt, vývoj jeho účinku v čase a aby sme získali autentické fotky a videá zo samotného používania. Tým je možné získať presnú predstavu o tom, ako ľudia produkt konzumujú a vnímajú ho.

Neuroscience: Implicitná reakčná doba

Využívame meranie implicitnej reakčnej doby (IRT), aby sme odhalili rozdiel medzi tým, čo ľudia hovoria a tým, čo skutočne cítia. ITR dokáže zachytiť podvedomú silu asociácií, ktoré majú spotrebitelia spojené s produktmi a ich benefitmi. Dokážeme tak odhaliť, aké pocity produkt vyvoláva a ako ho ľudia podvedome vnímajú.

Prieskum založený na emóciách

Odhaľujeme emočné potreby, ktoré sú spojené so skúmanou kategóriu. Tieto emočné charakteristiky prepájame s funkčnými a tým podporujeme oddelenia R&D a marketingu.

Product intelligence
Skúsenosti a testovaním produktov a social listeningom sme v súčasnosti na kombinovali tak, že našim klientom dokážeme pomôcť porovnať výrobky na trhu ešte rýchlejšie a efektívnejšie. Analyzujeme dáta z online obchodov: hodnotenia produktov a recenzie od spotrebiteľov. Vďaka textovej analýze získavame insighty z veľkého objemu doteraz nefiltrovanej spätnej väzby od zákazníkov. Identifikujeme tak, čo riadi spokojnosť s produktom a aké sú silné či slabé stránky jednotlivých výrobkov v porovnaní s reálnou konkurenciou.
 

Prípadové štúdie

Uveďte na trh nový produkt:
Náš klient plánoval uviesť svoj džem na nový trh. Hlavným cieľom bolo zaútočiť na lokálnu vedúcu značku a získať čas jej tržného podielu. Nástroj Product*Sense pomohol určiť dva atribúty, ktoré sú kľúčové pre dobré ohodnotenie džemu. Tieto zistenia následne udali smer pri vytváraní prototypu.

Využitie mobilu k vylepšeniu produktu:
Náš klient z Veľkej Británie potreboval porovnať svoju zubnú pastu s konkurenciou. Zubné pasty sme odovzdali našim respondentom a požiadali ich o účasť na online prieskume a mobilnom prieskume. Mobil nám zaistil okamžitú odozvu: ¾ hodnotenia bolo realizované do niekoľkých minút po vyčistení zubov. Mobil taktiež dokázal odhaliť preferovanú príchuť, ktorá nebola zistiteľná pomocou online prieskumu.

Pomocou neuroprieskumu odhaľte, čo sa skrýva za preferenciami:
Klienta, ktorý ponúka vlasovú kozmetiku zaujímalo, aký má vplyv vôňa šampónu na spotrebiteľa. Uskutočnili sme preto test vôní zahrňujúci meranie implicitnej reakčnej doby (IRT) a zistili, že zatiaľ čo na deklaratívnej úrovni nebol medzi vôňami rozdiel, podvedome ľudia preferovali jeden z testovaných variantov.

Odhaľte emočné potreby:
Klient chcel zmeniť vôňu čistiaceho prostriedku, ktorý ponúkal. Spotrebitelia vyjadrili svoje emócie spojené s čistiacimi prostriedkami. Iba jedna vôňa zo všetkých dokázala vyvolať pozitívne emócie a preto sa stala víťazom testu. Spojili sme emočné a funkčné benefity a pomohli sme tak klientovi vytvoriť novú reklamu.