User Experience | Ipsos
User Experience

User Experience

OUR SOLUTIONS
Vytvára transformatívne skúsenosti prostredníctvom nepretržitého zapojenia užívateľov do celého životného cyklu produktu.

Vo svete disruptívnych technológií a neustále sa meniacich očakávaní vyžadujú zákazníci bezproblémové, sofistikované a bezpečné zážitky, vďaka ktorým môžu plynulo prechádzať medzi fyzickými a digitálnymi svetmi. Ipsos pomáha klientom navrhovať transformatívnu užívateľskú skúsenosť vďaka tomu, že v jadre procesu návrhu ponecháva užívateľa.

User experience (UX) zahŕňa všetko, čo človek zažíva a cíti pred, počas a po použití určitého produktu, systému alebo služby. Bez zapojenia skutočných užívateľov nie je možné vytvoriť dokonalý UX.

Od objavovania potrieb, problematických miest a motivácií cez dizajn a implementáciu, Ipsos spája užívateľov so všetkými zúčastnenými stranami, aby objavil príležitosti, ktoré našim klientom pomáhajú vytvoriť skvelé produkty.

Dávať hlas zákazníkom cez dizajn zameraný na užívateľa prináša obrovskú hodnotu. Vytvoriť užívateľskú skúsenosť, ktorá hneď na prvý krát funguje dobre, zvyšuje spokojnosť a znižuje náklady.

Úzko spolupracujeme s našimi klientmi, aby sme porozumeli ich obchodným potrebám, uplatnili naše odborné znalosti a následne navrhli ten najvhodnejší postup. Vďaka prístupu ku globálnej komunite UX profesionálov, z ktorých sa niektorí pohybujú na najrýchlejšie rastúcich trhoch na svete, si môžete byť istí, že vyťažíte to najlepšie ako z globálneho dosahu, tak z lokálnej odbornej realizácie. UX služby Ipsosu sú tak isto certifikované podľa ISO 9001: 2015.

Ipsos disponuje celým súborom prístupov a techník, ktoré zaistia, že už prvá užívateľská skúsenosť bude optimálna. Niektoré z našich prístupov zahŕňajú okrem iného:

Objav & Myšlienky

 • Generovanie nápadov pomocou tzv. šprintov
 • Workshopy, kde sa plánujú road mapy
 • Iteratívne doladenie a validácia

Iteratívny Design & Hodnotenie

 • Formatívne testovanie použiteľnosti k optimalizácii dizajnu
 • Workshopy k identifikácii okamžitých zlepšení
 • Co-creation pre podporu budúcich inovácií

Užívateľské prieskumy & Dizajn

 • Interakčný dizajn, info architektúra, vizuálny dizajn, dizajnové myslenie
 • Ľudské faktory & Human-Machine Interface (HMI)
 • Expertné recenzie, UX stratégie, UX skóre

Pokročilé prieskumné metódy

 • Meranie správania (očná kamera, VR/AR)
 • Bio/ neuro meranie
 • Agilné nástroje/ techniky

Rýchle vytváranie prototypov

 • Testovanie RITE
 • Rýchla syntéza dát

Medical Device Human Factors

 • Exploratívny prieskum
 • Analýza rizík
 • Návod na použitie

Formatívne a sumatívne testovanie
Rozumieme zmenám. Pomáhame tomu už niekoľko rokov.
Pred rokmi sme klientom pomohli s ich prvými internetovými obchodmi a mobilnými aplikáciami. Dnes im pomáhame vytvárať chatbotov, senzorické digitálne lieky a multisenzorické interakcie všeobecne.

Žijeme UX testami, ale nie sme len UX ľudia.
Sme multidisciplinárny tím odborníkov so vzdelaním, pracovnými a životnými skúsenosťami z mnohých rôznych odborov. Tieto rozdielne perspektívy využívame pri všetkých UX projektoch.

Všetko to spájame dohromady.
Náš tím odborníkov z celého sveta vám môže pomôcť vytvoriť akýkoľvek typ užívateľskej skúsenosti s akoukoľvek technológiou tým, že do procesu zapojí užívateľa odkiaľkoľvek na svete, z akéhokoľvek prostredia a v akomkoľvek okamihu životného cyklu produktu.

Continuous user engagement across the product lifecyle