Voice of the Customer (VoC) | Ipsos
Customer Experience

Voice of the Customer

OUR SOLUTIONS
Načúvanie hlasu vašich zákazníkov (voice of the customer, VoC).

Zákaznícka skúsenosť (CX) začína porozumením zákazníkov, čomu sa v Ipsose venujeme už viac ako 40 rokov. Zákazníci robia rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú výsledný zisk spoločností, ktorých produkty a služby nakupujú. Spoločnosti preto potrebujú rozumieť tomu, ako zákazníci svoje rozhodnutia robia a ako je možné ovplyvniť ich.

Pomáhame spoločnostiam systematicky načúvať ich zákazníkom: s ohľadom na ich celkový vzťah k nakupovaným produktom a službám, naprieč všetkými krokmi zákazníckej cesty, na každom touchpointe a pri každej interakcii.

Či už cez CX programy zameriavajúce sa na celkový vzťah zákazníka ku značke alebo na jeho skúsenosť s konkrétnou situáciou, vždy potrebujete vedieť, ku ktorým zákazníkom máte hovoriť, kedy, ako a na čo sa ich pýtať alebo nepýtať. Navrhujeme a uvádzame do praxe komplexné programy zamerané na načúvanie hlasu zákazníka, či už je reč o získavaní spätnej väzby na konkrétne touchpointy v reálnom čase alebo o strategických hodnoteniach a o celkovom vzťahu ku značke.

Ponúkame portfólio platforiem pre zákaznícku spätnú väzbu. Sme softwarovo nezávislí, a môžeme vám tak navrhnúť a pomôcť s implementáciou toho najvhodnejšieho softwarového riešenia pre potreby vášho podnikania.

Naši CX experti vám pomôžu zodpovedať nasledujúce otázky:

  • Spĺňa váš program pre meranie zákazníckej spätnej väzby svoj účel?
  • Je váš VoC program integrovaný so systémom pre meranie spätnej väzby (CX)?
  • Je pre vás NPS tým správnym KPI?
  • Napĺňa váš program tie správne KPI a informácie tým správnym ľuďom, v správny čas a správnym spôsobom?
  • Užívajú si vaši zákazníci spôsob, akým vám môžu poskytnúť spätnú väzbu?

Pomôžeme vám skombinovať hlas zákazníka s hlasom vašich zamestnancov (VoC + VoE), výsledky zákazníckej skúsenosti s trackingom zdravia značky (CX + BHT). Vieme integrovať transakčné a strategické VoC programy s prevádzkovými, finančnými a zákazníckymi dátami, aby sme vám sprostredkovali komplexný pohľad na CX oblasť vo vašej spoločnosti.