/VOĽNOPREDAJNÁ ŠTÚDIA/ ESG & REPUTATION

Téma ESG so sebou prináša mnohé biznisové otázky, na ktoré vám radi pomôžeme odpovedať. V Ipsose aj tento rok realizujeme už 𝟕. 𝐫𝐨𝐜̌𝐧𝐢́𝐤, multi-klientskej štúdie týkajúcej sa udržateľnosti, spoločenskej zodpovednosti a ich dopadu na reputáciu firiem.

Ipsos ESG & REPUTATION
Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager
Get in touch

"Aktuálny ročník bude špeciálny v tom, že na spoločenskú zodpovednosť budeme narezať optikou ESG a to v kontexte jej hlavných pilierov. Štúdia prináša pohlaď aj na to, ktoré firmy sú v očiach verejnosti z hľadiska CSR vnímané najpozitívnejšie, poznateľnosť ESG aktivít firiem, ako tieto skutočnosti súvisia s reputáciou firiem a mnoho ďalšieho. Veľkým prínosom štúdie je čiastočná prispôsobiteľnosť štúdie podľa potrieb klientov a takisto syndikovaný dizajn štúdie, ktorý ponúka možnosť získať množstvo dát za priaznivú cenu." Paula Ivanková, manažérka projektu

Prínos štúdie

Aké informácie získate?

  • Zistíte, ako je Vaša značka vnímaná v porovnaní s inými spoločnosťami
  • Zmeriame Vám reputáciu
  • Overíme si znalosť CSR projektov
  • Získate informácie o postojoch a správaní Sloveniek a Slovákov
  • Vytipujeme vhodné kanály, ktorými máte Vaše aktivity komunikovať mnoho ďalšieho.

Aj v tomto roku sme pre vás pripravili nové otázky, ktoré nám pomôžu lepšie odhaliť:

  • či Vás slovenská verejnosť vníma skôr ako riešiteľa problému alebo pôvodcu;
  • ako vás Slovenky a Slováci vnímajú na úrovni jednotlivých pilierov ESG;
  • ako si vaše projekty vedú v porovnaní s projektami iných firiem v našej databáze projektov.

Hlavné oblasti výskumu

Klientska časť sa zameriava najmä na pozíciu klienta z hľadiska vnímanej zodpovednosti a reputácie, pomôže zhodnotiť zodpovedné projekty a odpovedať na kľúčové otázky. Vo všeobecnej časti štúdie klientom prinesieme pohlaď na udržateľnosť očami populácie. Rozhovory s expertmi/kami doplnia pohľad na komunikáciu ESG aktivít smerom k iným skupinám stakeholderov. Všeobecná časť odhalí oblasti, na ktoré by sa firmy podľa verejnosti mali zameriavať. Detailne sa tiež pozrieme, akým spôsobom vnímaná zodpovednosť ovplyvňuje nákupné správanie. Nemalá časť bude venovaná komunikácii, aby zodpovedné aktivity boli prezentované relevantnými kanálmi a vhodným spôsobom. A mnoho ďalších prínosných informácii! V klientskej časti sa detailne pozrieme na hodnotenie nielen z hľadiska vnímanej zodpovednosti, ale tiež z hľadiska celkovej reputácie Vašej firmy. Zameriame sa aj na dve klientom definované spoločnosti, s ktorými Vás porovnáme a do úvahy vezmeme aj veľkosť značiek.

 

Základná štruktúra dotazníka je vopred daná. S každým klientom však vždy individuálne nastavíme voliteľné sekcie dotazníka tak, aby zo štúdie vyťažili čo najviac konkrétnych informácii pre svoje firemné rozhodovanie.

Timing & výstupy

Realizácia výskumu:
▪ December 2023 – marec 2024
▪ Potvrdenie účasti vo výskume do 30.11. 2023


Výstupy:
▪ Finálna správa v ppt v SJ
▪ Online alebo osobná prezentácia
výstupov

Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spotrebiteľ a zákazník