Vzťahy so zákazníkmi a zamestnancami: Ipsos Loyalty

Vzťahy so zákazníkmi a zamestnancami: Ipsos Loyalty

OUR SOLUTIONS

V Ipsos Loyalty sa špecializujeme na meranie, riadenie a zlepšovanie zákazníckej skúsenosti i angažovanosti zamestnancov. Pomáhame našim klientom nastaviť a riadiť poskytované služby tak, aby bola maximalizovaná hodnota každého zákazníka i zamestnanca.