Vzťahy so zákazníkmi a zamestnancami: Ipsos Loyalty

Vzťahy so zákazníkmi a zamestnancami: Ipsos Loyalty

OUR SOLUTIONS

V Ipsos Loyalty sa špecializujeme na meranie, riadenie a zlepšovanie zákazníckej skúsenosti i angažovanosti zamestnancov. Pomáhame našim klientom nastaviť a riadiť poskytované služby tak, aby bola maximalizovaná hodnota každého zákazníka i zamestnanca.

Okamžitá spätná väzba: Enterprise Feedback Management Enterprise Feedback Management (EFM) umožňuje efektívne riadenie zákazníckej skúsenosti vďaka kontinuálnemu získavaniu a online reportingu spätnej väzby. Nejde len o meranie, ale predovšetkým o aktívnu nápravu chýb a operatívneho riadenia servisu zákazníkom. EFM program zároveň kombinuje získaný feedback od zákazníkov s ďalšími súvisiacimi dátami, od sociálnych médií po interné dáta, a vďaka tomu poskytuje komplexný prehľad o výkonnosti predajnej siete. Čítajte viac
Customer Experience Management (CEM), Mapovanie zákazníckych ciest CEM je stratégia komplexného riadenia skúseností vašich zákazníkov, vďaka ktorým môžete zvyšovať výkonnosť vašej firmy a odlíšiť sa od konkurencie. Čítajte viac
Strategická štúdia: komplexné zhodnotenie vzťahov so zákazníkmi Strategická štúdia vám ukáže, kam sa oplatí investovať. Komplexne zhodnotí celkovú silu vzťahu zákazníkov ku značke a nájde kľúčové aspekty, ktoré je potrebné zlepšiť a zároveň budú investície do nich najefektívnejšie. Umožní vám tak cielene pracovať a budovať silnú značku na trhu. Čítajte viac
Mystery shopping Mystery shopping je manažérsky nástroj slúžiaci k identifikovaniu nedostatkov v procese obsluhy na všetkých miestach, kde dochádza ku kontaktu so zákazníkom. Čítajte viac
Zákaznícka skúsenosť a meranie kvality obsluhy v automobilovom priemysle Ipsos Automotive tím so silným medzinárodným zázemím realizuje lokálne i medzinárodné projekty, ktoré sa zameriavajú na optimalizáciu zákazníckej skúsenosti v dealerských a servisných sieťach. Čítajte viac
Angažovanosť zamestnancov Zamestnanci sú to najdôležitejšie, čo každá firma má. Vyrábajú produkty, sú v kontakte so zákazníkmi, zaisťujú prevádzku spoločnosti. Pokiaľ nie sú spokojní a motivovaní, nebudú spokojní ani zákazníci, a to sa odrazí na obchodných výsledkoch. Angažovanie zamestnancov je tiež kľúčovým faktorom akejkoľvek úspešnej zmeny. Čítajte viac
Leadership a firemná kultúra Schopnosť viesť firmu je kľúčovým faktorom akejkoľvek transformácie. Naše riešenia pomáhajú zlepšovať spôsoby riadenia spoločnosti, firemnú kultúru i komunikáciu vo firme. Samozrejme do zmien aktívne zapájame manažérov a podporujeme ich pri implementácii výsledkov. Podporujeme vás pri implementácii zmien. Čítajte viac
Tréningové a koučingové programy pre rozvoj obchodnej siete Našu dlhodobú skúsenosť s prieskumom zákazníkov, ich správanie a motivácie využívame pre realizáciu školiacich a tréningových programov. Čítajte viac