Manažment zberu & poskytovania dát: Ipsos Observer
Zber a poskytovanie dát: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

Zber a poskytovanie dát

Ipsos Observer ponúka zber dát a poskytuje dátové výstupy, vďaka čomu má vedúce postavenie na trhu. Poskytuje vysoko kvalitný zber dát za konkurencieschopné ceny.

Klientský kontext

Potrebujete mať prístup k dátam v rôznych krajinách v rovnaký čas?
Chcete rýchlu a cenovo dostupnú odpoveď na vaše obchodné otázky?
Chcete mať spoľahlivé dáta poskytované nezávislou agentúrou pre prieskum trhu?

Riešenia

Naše online a offline operačné tímy v Ipsose majú spoločné strategické vedenie. To zaisťuje, že spoločne pracujeme v súlade s našim pravidlom: klásť potreby klienta na prvé miesto naprieč všetkými oblasťami zberu dát. Prinášame preto do našej práce rovnaké hodnoty, odborné znalosti a porovnateľnosť vo všetkých výstupoch na celom svete.

Táto globálna schéma obsahuje tiež kvalitu a inovácie, spoločne so silným dôrazom na respondentov so zahrnutím mnohých rôznych profilov populácie, krajín a programov. Zistite viac o kvalite našich dát.

Budúcnosť zberu dát je určite v prepojení vstupov – v Ipsose ponúkame bezkonkurenčný záväzok  zapojiť respondentov prostredníctvom popredných technológií, ako napríklad tzv. Device agnostic prístup (dotazník adaptujúci sa vzhľadom k používanému zariadeniu: desktop, tablet, mobilný telefón), správa databáz, digitalizované F2F opytovanie, online web reporting, napojenie a tvorba CRM systémov. Zistite viac o Device agnostic.

Ipsos disponuje skúsenosťami a rozsahom, ktoré mu umožňujú poskytovať prieskum na najvyššej úrovni v odvetví a zároveň spolupracuje s veľkým počtom respondentov na rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhoch. Vďaka tomu dokáže vyhovieť klientom z hľadiska akejkoľvek cieľovej skupiny spotrebiteľov. Svoje služby poskytuje Ipsos v 150 krajinách, v Severnej Amerike, Európe, Latinskej Amerike, Ázii, Strednom východe a Afrike.

 • Online
  Online prieskumy sú cenovo efektívnou a rýchlou metódou prieskumu s možným zameraním na úzke cieľové skupiny. Rozsiahla znalosť respondentov v paneli, identifikácia pomocou niekoľkých unikátnych informácií (meno, telefón, adresa, číslo účtu). Návratnosť odpovedí 60-90 %. Kontinuálne prebiehajú kontroly nazieraných dát a taktiež čistenie menej aktívnych registrovaných respondentov. Panel na Slovensku má 62.000 registrovaných respondentov.
 • Face to Face
  CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing) v domácnosti a v lokalitách určených pre opytovanie. Ako jedna z prvých agentúr monitorujeme anketárov pomocou GPS a nahrávame všetky rozhovory – náhodne vybraté časti. Podľa povahy prieskumu využívame pre kladenie otázok a zaznamenávanie odpovedí tablety, či notebooky. Zamestnávame anketárov na HPP aj formou VPP. Efektivita fungovania F2F opytovania je založená na prepracovanom SW a niekoľkostupňovom školení anketárov a oblastných koordinátorov. Dlhodobo dosahujeme stabilnú návratnosť (ochota respondentov odpovedať na naše otázky).
  Naše osobné opytovanie umožňuje stráviť s respondentom viac času na mieste, na ktorom sa cíti komfortne a v čase, ktorý si sám vyhradil.
  Nahrávame všetky rozhovory.
  Realizujeme reprezentatívne výbery a opytovanie na úzko profilované cieľové skupiny, či na databázu.
  B2C / B2B.
  Možnosť prehrávania audio a video ukážok.
  Kontrolu práce anketára zabezpečuje nahrávanie všetkých rozhovorov alebo ich častí a monitoring  jeho polohy cez GPS.
 • Telefón
  CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing)
  Naše call-centrum sídli v centre Prahy, v budove Ipsos, v Slovanskom dome. Zamestnávame operátorov na HPP aj formou VPP. Efektivita fungovania call-centra je založená na prepracovanom SW / HW a niekoľkostupňovom školení anketárov a supervízorov. Dlhodobo dosahujeme stabilnú návratnosť (ochota respondentov odpovedať na naše otázky).
  Telefonické opytovanie je rýchla a vysoko spoľahlivá metóda zberu dát.
  Nahrávame všetky telefonáty.
  Poskytujeme reprezentatívne výbery a volania na úzko profilované databázy.
  B2C / B2B. Ponúkame možnosť prehrávania audio ukážok. Kontorlu práce anketára zabezpečuje nahrávanie všetkých telefonátov.

Prípadové štúdie