Manažment zberu & poskytovania dát: Ipsos Observer

Zber a poskytovanie dát: Ipsos Observer

OUR SOLUTIONS

Ipsos Observer sa špecializuje na management medzinárodného a lokálneho zberu dát a projektov. Našim cieľom je mať vedúce postavenie na trhu zhromažďovania informácií prostredníctvom poskytovania vysokej kvality dát za konkurenčné ceny, a to spôsobom, ktorý umožňuje našim klientom vytvárať rýchle a presné rozhodnutia. Za týmto účelom poskytujeme niekoľko služieb.