Zodpovednosť na Slovensku

Ipsos je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich a finančne úspešných firiem, ktorá funguje v rámci jasne definovaných etických záväzkov a záväzkov ku klientom. 
Z našich záväzkov odvodzujeme aj našu zodpovednosť.

Usilujeme sa o rozvoj spokojnosti našich zamestnancov
Snažíme sa im pripraviť, čo najlepšie podmienky pre prácu a ich osobný rozvoj. V priebehu roka pre nich pripravíme viac než 50 interných školení a ďalšie zabezpečujeme online.

Správame sa ekologicky
Vo firme sa snažíme každý rok znižovať náklady na energie a množstvo použitého spotrebného materiálu. 

Zapájame sa do toho, čo sa okolo nás deje
Snažíme sa, aby bol svet okolo nás lepší. Usilujeme sa o to, aby sa udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť firiem stala bežnou súčasťou fungovania firiem, aj slovenskej spoločnosti. Riadime sa ako lokálnymi, takmer nadnárodnými princípmi Ipsos spoločenskej zodpovednosti.

Všestranne podporujeme neziskový sektor
Finančne i profesionálne podporujeme neziskové organizácie a nadácie. V roku 2017 sme poskytli pomoc Slobode Zvierat, občianskemu združeniu Mačky SOS, útulku v Topoľčanoch, ZOO v Bratislave... Dlhodobo podporujeme verejnoprospešné projekty.

Udržateľné správanie firiem
Vďaka projektom zameraným na korporátnu sociálnu zodpovednosť firiem pôsobiacich na Slovensku, podporujeme povedomie o dôležitých témach spoločenskej zodpovednosti a udržateľného rozvoja na našom území. 
Zisťujeme význam spoločenskej zodpovednosti, vplyv CSR na reputáciu firiem a očakávania slovenskej verejnosti od veľkých spoločností pôsobiacich na Slovensku.