Automotive | Analytics | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Analitika

OUR SOLUTIONS
Napovedovanje mobilnosti in prodaje vozil.

Analitika mobilnosti pomaga naročnikom pri boljšem obvladovanju tveganj z analizo zaznavanja cen, elastičnosti, prodaje, napovedovanjem tržnega deleža in obsega trga, pa tudi uporabniškega potenciala ponudbe prihodnje mobilnosti.

Najpogosteje je to modul cenovnega testiranja v fazi pred-lansiranja ali trženjska študija, kamor sodi tudi napredna analitika za razumevanja preference, tržnega deleža in količinskega potenciala novega vozila. Lahko je tudi samostojna raziskava, s katero raziskujemo, kako potrošniki dojemajo cene različnih funkcij in/ali paketov.

Za bolj realistične napovedi za optimizacijo cen in prodaje se uporabljajo napredna analitična orodja, kot so conjoint, konfigurator ter vrsta optimizacijskih tehnik skupaj z najnovejšimi tehnikami simulacije trga.

Ipsosove ekipe za marketinško znanost sestavljajo strokovnjaki za tehnike umerjanja (kalibracije) in potrjevanja (validacije). S poglobljenim razumevanjem simulacijskih tržnih raziskav in drugih sistematičnih pristranskosti v raziskavah, so naši rezultati napovedovanja veliko bližje tistim, ki jih bomo videli na trgu, kot tistim, ki jih trdijo potrošniki.