User Experience (UX) Tests | Mobility Labs | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Klinične študije po lansiranju

OUR SOLUTIONS
Kako izvesti izboljšave vozil po lansiranju na trg in optimizirati naslednjo generacijo modelov. Kaj vpliva na sprejemanje in zavračanje novega vozila?

Izboljšava izdelka se ne konča z njegovim lansiranjem na trg. Klinična študija za kakovost vozil po lansiranju na trg je namenjena diagnosticiranju pomanjkljivosti izdelkov, zaznanih pri prvih kupcih, za takojšnje odpravljanje pomanjkljivosti, z boljšim usposabljanjem posrednikov, posodobitvami uporabniških priročnikov ali z zagotovitvijo informacij za izboljšanje naslednje generacije vozil.

Za širše razumevanje lansiranja vozila lahko prvi kupci vozila ter njegovi tesni konkurenti sodelujejo tudi v raziskavi sprejemanja in zavračanja, t. i. Accepters and Rejecters. Povratne informacije, pridobljene od zgodnjih kupcev, se nato analizirajo, da se odkrijejo razlogi za vrzeli med pričakovano in dejansko tržno uspešnostjo, z vidika izdelka kot trženja.

Prve oz. zgodnje kupce povabimo v klinično študijo za kakovost vozil, da se z vozili odpravijo na prizorišče, kjer se jim zastavi vrsta diagnostičnih vprašanj in včasih objektivnih tehničnih meritev (npr. zvok, vonj, temperatura), da bi ugotovili vzrok in možno rešitev težav.

Raziskava sprejemanja in zavračanja se lahko izvajajo na spletu ali osebno. Kupce nedavno lansiranega modela in njegove ključne konkurente povabimo, da se opredelijo o prednostih in slabostih svojih vozil z vidika izdelka, njegovega trženja in prodaje. Poleg kvantitativne raziskave se lahko izvedejo tudi kvalitativne diskusijske skupine ali spletne skupnosti, ki zagotavljajo bolj poglobljen vpogled.