Clinics & Mobility Lab | Post-Launch Clinics | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Klinične študije pred lansiranjem (Pre-Launch Clinics)

OUR SOLUTIONS
Kako spremeniti prihodnje koncepte vozil in komunikacijo, da bi (bolje) zadovoljevali potrebe potrošnikov

Eden od ključnih izzivov za proizvajalce v industriji mobilnosti je razumevanje in vključevanje potreb potrošnikov in povratnih informacij. S tem ko to naredimo pred lansiranjem in fazo dizajniranja, pomagamo naročnikom povečati možnosti za uspeh in rešujemo kritična vprašanja, kot so zunanje in notranje oblikovanje, cene, trženje in komunikacija.

Nov izdelek (in včasih tudi storitev) se bo ocenjeval v kontekstu, v katerem bodo predstavljeni ustrezni konkurenti ter vpogled v to, kako izboljšati zasnovo izdelka, funkcije, paketa in/ali cene in celo tržne strategije.

Medtem ko klinične študije pred lansiranjem običajno ocenjujejo fizične prototipe in modele, lahko z virtualno resničnostjo predstavimo tudi bolj inovativne načine prikazovanja konceptov in ponazorimo napredne lastnosti. Potrošnike vabimo na prizorišče, da osebno ocenijo (kvalitativno in kvantitativno) novi izdelek.

Ipsos ima edinstveno vlogo poznavalca povratnih informacij primarnih potrošnikov, zahvaljujoč virom v svoji globalni mreži in našimi središči na ključnih avtomobilskih trgih. Prav tako zagotavljamo poglobljeno razumevanje makro dejavnikov, kot so družbeni trendi, na podlagi razpoložljivih raziskav, ki jih izvajamo in tematik, ki jih pokrivamo.