Qualitative Clinics for Mobility insights | Automotive | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Kvalitativne klinike za vpogled v mobilnost

OUR SOLUTIONS
Ponujajo vam neomejeno razumevanje potrošnikov glede prihodnjih potreb mobilnosti.

Ipsos izvaja kvalitativne klinike, ko je potrebno bolj poglobljeno poznavanje, intenzivnejša interakcija in opažanja, da bi bolje razumeli potrebe potrošnikov glede prihodnjih potreb mobilnosti. Lahko gre za samostojno kvalitativno študijo, kjer imajo potrošniki dovolj časa, da preizkusijo različne konfiguracije sedežev novega vozila, vožnjo, ali pa za opazovanje, kakšno interakcijo imajo potrošniki s svojimi avtomobili. Študijo prav tako lahko uporabijo kot dodatni modul pred lansiranjem. To bi lahko bila skupinska diskusija med potrošniki ali strokovni intervju, s katerim bi se poglobili v prednosti in slabosti novega koncepta. Možen pristop je tudi aktivacijska delavnica, kjer se izkušnje sodelovalno delijo med različnimi interesnimi skupinami.

Ipsosovi kvalitativni strokovnjaki se osredotočajo na raziskave mobilnosti in so zmožni temeljitega vpogleda, hkrati pa so vedno pripravljeni na nove izzive raziskovanja. To so lahko skupinske diskusije, etnografske raziskave, obiski na domu, vožnje z avtomobili, interakcije z avtomobilom, neposredni intervjuji s potrošniki, dnevniki mobilnosti, strokovni razgovori ali aktivacijske delavnice.