Monitoring Quality | Automotive | Ipsos
Quality Measurement

Merjenje kakovosti

OUR SOLUTIONS
Primerjalna analiza kakovosti, izdelkov in nakupne izkušnje

Doseganje pričakovanj kupcev in vloga lastnikov vozil.

Razumevanje svojega poslovanja v primerjavi s ključnimi tekmeci, je odločilnega pomena za razvoj tržnih strategij, izboljšave izdelkov in boljšega oblikovanja vozil. Ipsos izvaja dva globalna referenčna programa ter tako zagotavlja neprekinjen vpogled v avtomobilsko industrijo.

Klub kakovosti (Quality Club)

S temi programi, ki se izvajajo v več kot 10 državah, vsako leto na zanesljiv in dejaven način zbiramo povratne informacije več sto tisoč potrošnikov. Naši vprašalniki so zasnovani na uporabniku prijazen način. Z njimi zbiramo vse diagnostične informacije, ki jih potrebujejo ekipe za inženiring, proizvodnjo, kakovost in oblikovanje izdelkov, za ugotavljanje, kako potrošniki dojemajo kakovost, pa tudi temeljne vzroke nezadovoljstva kupcev, ki lahko vodijo v korektivne ukrepe.

Študije kupcev novih avtomobilov (NCBS) /New Car Buyer Studies (NCBS)

Avtomobilski industriji omogočamo poglobljeno razumevanje vedenja kupcev in odnosa do avtomobilskih znamk po nakupu novega vozila. Prav tako razkrivamo, kakšen vpliv imajo izkušnje kupcev z različnimi blagovnimi znamkami na njihovo odločitev o nakupu, o ponovnem nakupu in njihovimi namerami priporočanja (NPS). Programi NCBS zajemajo ključne vidike nakupovalnega procesa, kot so nakupni lijak/izbirni set, razlogi za nakup ter kaj privede do zavračanja. Zajemajo tudi celovit pogled na zadovoljstvo kupcev s trenutnimi lastnostmi izdelkov, voznimi navadami, profilom kupcev ter posnetki blagovnih znamk in vozil, ki so ključni kazalci lojalnosti in zagovarjanja blagovne znamke. Analiza podatkov kupcev novih avtomobilov je odločilnega pomena za razumevanje, kakšna so pričakovanja kupcev glede izkušenj z izdelki in s katerimi vozili stranke primerjajo svoje novo vozilo.

Ključne prednosti kluba, v primerjavi s sindicirano primerjalno študijo, so v zanesljivosti pridobivanja imen (name sourcing) neposredno pri sodelujočih proizvajalcih, kar omogoča strog nadzor nad natančnostjo in stabilnostjo velikosti vzorcev, doslednostjo zbiranja podatkov in preglednostjo metod obdelave in poročanja.

Metodologija sistema povratnih informacij o kakovosti (QFS - Quality Feedback System Methodology)

Uporabljamo več pristopov, da povabimo potrošnike k izčrpni, a vendar prijazni raziskavi, skladni s kulturno sprejetimi metodami posamezne države. Ne glede na metodo povabila (e-pošta, SMS itd.), vse stranke usmerjamo v globalno dosledno anketo. Povratne informacije strank so sodelujočim avtomobilskim naročnikom na voljo v 24-ih urah prek našega najsodobnejšega portala za poročanje Quality Connection™, ki zagotavlja analizo na nivoju VIN številke (identifikacijska številka vozila) anketiranca, do topline dashbordov za vrhunsko poročanje na hiter, trajen in dosleden način o vozilih, znamkah, državah ali regijah.

Ipsos Comprehensive Quality Practice | Quality Measurement