Ipsos MMA | Multi-Touch Attribution (MTA) | Ipsos
Ipsos MMA

Multi-Touch atribucija

OUR SOLUTIONS
Modeli Multi-Touch atribucije (MTA) omogočajo medijskim planerjem, da izboljšajo učinkovitost svojih naslovljivih digitalnih kanalov.s.

Modeli MTA pomagajo več-kanalnim meritvam in optimizaciji tako, da lahko načrtovalci digitalnega marketinga pri ciljanju na določene skupine potrošnikov, z ustreznimi ponudbami in kampanjami ustvarjajo ustreznejše, vsebinsko targetirane medijske plane in plane za naprave.

Pristop ponuja popolnoma integrirano analizo tako za digitalne kot tudi za tradicionalne kanale na ravni potrošnika. Pri tem upošteva vse poslovne dejavnike in zagotavlja, da se izmeri dvig prodaje na osnovi oglaševanja na naslovljenih točkah dotika.

Kako Ipsos MMA zadovoljuje potrebe strank

Združujemo programsko analitiko in platforme za upravljanje podatkov s poglobljenim svetovanjem. Storitev zagotavlja neprekinjeno preverjanje veljavnosti na trgu in zato ne zagotavlja samo natančnosti modela, zaupanja in razumevanja, temveč podjetjem pomaga, da hitro integrirajo in realizirajo ugotovitve.

Rešitev MTA zagotavlja direktorju marketinga in financ enoten pristop, ki se sklada z njunim načinom odločanja in ciklom poslovnega načrtovanja na način, ki nudi razumljive, potrjene in celovite rezultate, saj vključuje ne le digitalno, temveč tudi drugo marketinško operativno in relevantno programiranje, ki je potrebno za v tekoče poslovanje. Zaporedje rezultatov je skladno s tradicionalnimi cikli načrtovanja in upravljanja.