Open Exchanges | Qualitative | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Odprte izmenjave

OUR SOLUTIONS
Raziskovanje teme, kategorije, blagovne znamke. Razvoj konceptov in sporočil.

Na novo smo preoblikovali tradicionalne metode raziskovanja, kot so fokusne skupine in poglobljeni intervjuji, ki jih spodbujamo z gamifikacijo, brezplačnimi interakcijami med udeleženci in soustvarjanjem z naročniki. Poimenovali smo jih Odprte izmenjave.

Open Exchanges

Vsaka vrsta poslovnega vprašanja vodi do posebne različice:

  • Kako spodbuditi sprejetje nove ponudbe/izdelka: izvedba diad (Bridge Duets) med trenutnim in potencialnim uporabnikom.
  • Kako optimizirati koncept: izvedba dinamičnih izmenjav (Dynamic Exchanges) v soustvarjalnem okolju med naročniki in 15-20 potrošniki, razdeljenimi glede na cilj.
  • Kako pridobiti ideje za strategije v trgovini: vodenje Store Treks skupaj s kupci, za primerjavo več trgovin.
  • Kako optimizirati stične točke na poti do nakupa: izvedba kombinacij metode nakupovanja s t. i. vohunskimi očali (Co-Shopping with spy glasses) in spremljanja brskanja po spletni strani (Co-Browsing), ki beleži celotno spletno navigacijo.