Brand Positioning and Growth | Ipsos
Market Strategy & Understanding

Pozicioniranje in rast blagovne znamke

OUR SOLUTIONS
Optimizirajte pozicijo svoje blagovne znamke, portfelj in priložnosti za rast.

Naročnikom pomagamo razumeti percepcijo blagovne znamke in čustva ter spodbujati rast z izkoriščanjem potreb po kategorijah in prepoznavanjem svojevrstnih lastnosti, ki spodbujajo rast blagovne znamke.

Censydiam

Naročniki uporabljajo Censydiam za povezovanje s potrebami potrošnikov, saj jim pomaga odgovoriti na poslovna vprašanja, kot so: Kako optimiziram pozicioniranje svoje blagovne znamke? Kako povečati priložnosti za svoj portfelj? Ali na trgu obstajajo nezadovoljene potrebe, ki se jih lahko izkoristi za inovacije?

V zadnjih 30-ih letih se je Censydiam strategija uporabila v več kot 40-ih kategorijah po vsem svetu in zagotovila neposredno razumevanje čustvenih in funkcionalnih potreb potrošnikov.

Censydiam metafore

Ipsos pomaga naročnikom razumeti potrebe in motivacije ter dojemanje blagovne znamke, tako da odkriva intuitivne procese s spontanimi reakcijami na različna vizualna orodja in poglobljeno analizira odprte odgovore v skladu s Censydiam modelom. V kvantitativnem pristopu lahko Censydiam metafore dodamo segmentacijam, U&A in številnim drugim raziskavam.

Uporaba projektivnih tehnik pomagajo anketirancem, da se izognejo racionalnemu razmišljanju in se odzovejo intuitivno. Uporablja se lahko tudi za beleženje nezadovoljenih potreb, frustracij ali izzivov.

Mentalna mreža blagovne znamke

Naša storitev Mentalna mreža blagovne znamke je zasnovana tako, da pomaga naročnikom razumeti najbolj izstopajoče asociacije na njihove blagovne znamke. Pomaga jim oceniti, ali je znamka pozicionirana na pravilen način, ali so prisotne ovire za rast, kakšne razlikovalne prednosti ima blagovna znamka, če se prenašajo sporočila kampanj itd.

Ocenjevalec prednosti blagovne znamke

Prepoznava razlikovalnih prednosti, ki spodbujajo rast blagovne znamke. Ocenjevalec blagovne znamke nam lahko odgovori na poslovna vprašanja, kot so: Ali prednosti blagovne znamke podpirajo podobo moje blagovne znamke? Ali so moje prednosti privlačne za potrošnike in edinstvene v primerjavi s konkurenco? Katere konkretne korake moram izvesti za optimizacijo portfelja prednosti blagovne znamke? Ocenjevalec blagovnih znamk uporablja implicitni reakcijski čas za beleženje nezavednih asociacij na blagovne znamke.