Market Understanding | Ipsos
Market Strategy & Understanding

Razumevanje trga

OUR SOLUTIONS
Kam je usmerjen vaš trg in katere so najboljše možnosti za rast – spoznavanje in razumevanje trga.

Naši U&A pristopi (uporaba in stališča) vključujejo več virov podatkov za splošno razumevanje vaše blagovne znamke in kategorije. Naše bogate izkušnje s segmentacijo vam pomagajo pri določanju ciljev rasti in izbiri spremenljivk, ki vplivajo na izbiro blagovne znamke. Naše raziskave o tržnem okolju in velikosti trga pomagajo naročnikom razumeti, kako potrošniki dojemajo trg, kako uporabljajo izdelke in kaj jih motivira.

Modularna U&A raziskava (uporaba in stališča)

Naše modularne U&A raziskave (uporaba in stališča) uporabljajo pristop, ki omogoča zgodnji vpogled in hitro pridobivanje povratnih informacij. Vključujemo več virov podatkov za splošno razumevanje blagovne znamke in kategorije, da bi odgovorili na poslovna vprašanja, kot so: V katero smer gre moja kategorija? Kakšna so tveganja za mojo blagovno znamko? Kje so priložnosti za rast moje blagovne znamke ali ovire kategorije

Izhodišče naše modularne U&A strategije je uvodni sestanek, katerega namen je ugotoviti vrzeli v obstoječih informacijah. Sledijo mu faze z možnimi raziskavami, ki se prilagajajo napravam, na katerih se izpolnjujejo vprašalniki (device agnostic surveys), etnografijo ali socialno inteligenco. Po vsaki fazi izvajamo delavnice s ciljem pretvarjanja pridobljenih vpogledov v dejanja (insights to actions).

Cilj je zbiranje trenutnih informacij z uporabo vedenjskih in implicitnih tehnik (pasivno merjenje, vizualna orodja, video, odprta vprašanja itd.).

Segmentacija

Ipsos ima bogate izkušnje s segmentacijo, kar omogoča določanje ciljev rasti, izbiranje spremenljivk, ki vplivajo na izbiro blagovne znamke, analiziranje rezultatov in zagotavljanje, da je segmentacija vgrajena v vašo organizacijo. Naš pristop presega zgolj segmentacije na osnovi odnosa potrošnikov in vključuje tudi vedenjske spremenljivke, kot sta potrošnja in poraba, ostale podatke pa uporablja za obogatitev ob dodatni pojasnitvi opredeljenih segmentov. Poleg tega lahko vašo segmentacijo povežemo z bazami podatkov (npr. platformo za upravljanje odnosov s strankami in platformo za upravljanje podatkov) in vam pomagamo, da ciljno usmerite vaše marketinške kampanje.

Naše pristope k segmentaciji lahko uporabimo v vseh fazah tržnega cikla: razvoj izdelkov in komunikacije, usmerjanje potrošnikov in optimizacija portfelja.

Tržno okolje & velikost

Naše raziskave »Tržno okolje & velikost« pomagajo naročnikom razumeti, kako potrošniki strukturirajo trg glede na svoje dojemanje in uporabo izdelkov ter potrebe, ki jih ti izdelki zadovoljujejo. Odgovarjamo na poslovna vprašanja, kot so: Kako potrošniki razumejo našo in sosednje kategorije? Ali obstaja kakšen »nezaseden prostor« (white space) ali priložnost za širjenje blagovne znamke? Kako optimiziram svoj portfelj izdelkov in blagovnih znamk?

Uporabljamo fleksibilen pristop, ki se osredotoča na mikro- (npr. podrobnosti na ravni izdelka) in makro- (sosednje kategorije) perspektivo posamezne kategorije. Prav tako uporabljamo socialno inteligenco, da vas pravočasno opozorimo na morebitne spremembe v kategoriji.