Behaviour Insights | Retail Performance | Ipsos
Retail Performance

Razumevanje vedenja

OUR SOLUTIONS
Razumevanje poti do sodelovanja s potrošniki.

Podrobno poznavanje vedenja, ki ga spremljamo kot del procesa kartiranja premikov potrošnikov po prodajalni, je ključnega pomena za rast prodaje in spodbujanje lojalnosti.

Med gibanjem po prodajalni potrošniki izražajo določeno vedenje. Lahko pokličejo v trgovino, da hitro prevzamejo nekaj izdelkov, ali pa pred odločitvijo porabijo več časa za brkanje v prodajalni. Uspešne blagovne znamke razumejo potrošnike, zato predstavljajo prodajalne na način, ki pri potrošnikih sproža pozitivne odzive (na primer njihovo sodelovanje). Zagotavljanje boljše potrošniške izkušnje v trgovini z nudenjem pomoči strankam, da najdejo potreben izdelek, je bistvenega pomena za vsakega prodajalca, ki želi izboljšati svoj finančni rezultat.

Razvoj prave strategije za motiviranje kupcev na različnih stičnih točkah (touchpoints), kjer pride potrošnik v stik z blagovno znamko, bo vplival na podaljšanje časa, ki ga potrošnik nameni tej znamki ter dvignil prodajo.

Naša analiza prometa v prodajalni je ključna za:

  • povečanje števila ponovnih obiskov s spremljanjem dejavnosti, ki spodbuja ponovne obiske;
  • rast vaše baze strank ter ugotavljanje, kdaj vašo trgovino obiščejo novi kupci;
  • povečanje povprečne transakcijske vrednosti (ATV) z oblikovanjem prodajnih poti do komplementarnih prodajnih območij v prodajalni;
  • zmanjševanje opuščanja izdelkov in upravljanje toka potrošnikov, da bi se izognili ozkim grlom in oviram;
  • ustvarjanje donosnosti naložb (ROI) na podlagi izložbenih oken s spremljanjem, kako vključevanje zunanjih kupcev vodi do nakupa izdelkov;
  • izgradnjo podrobnih potrošniških profilov in dovršeno sledenje premikom kupcev v prodajalni.

Ipsosov vpogled v vedenje potrošnikov vam lahko pomaga pri preoblikovanju prodajne strategije in k razumevanju odločitvenega procesa vaših strank z uporabo vsakodnevnih kognitivnih odzivov potrošnikov.

Naš vpogled vam bo v pomoč pri sprejemanju učinkovitih poslovnih odločitev, ki temeljijo na dejanskem vedenju in odzivih potrošnikov na način delovanja vaše trgovine. Te izboljšave v upravljanju z izkušnjami strank zagotavljajo, da bodo stranke vašo prodajalno pozitivno razlikovale od konkurenčnih in se bo posledično povečal tako promet v prodajalni kot število kupcev.

Poslovne koristi, ki jih prinašajo tovrstne raziskave, imajo lahko izjemen vpliv in so precej revolucionarne. Uskladitev vaše prodajalne z nakupnim vedenjem strank bo vplivala na razvoj tesnejših odnosov s strankami ter spodbudila nakupe v trgovini.