Healthcare Commercial Insights
Healthcare

SKRB ZA ZDRAVJE

OUR SOLUTIONS
Naročnikom pomagamo pri izbiri in oblikovanju tržnih strategij in strategij na področju farmacije in medicine. Cilj je usmeriti finančna sredstva v izbiro pravih odločitev, ki v nadaljevanju omogočajo uspešno prilagoditev na spremembo standardov na področju medicine/farmacije in načrtovanje potencialnega vpliva delovanja konkurence na naročnike.

Z naročniki sodelujemo pri lansiranju produktov in uvajanju novih trgov ter podjetij. Pri tem iščemo najprimernejše poti, s katerimi lahko dosežemo največji delež, opredeljen z vplivom deležnikov in tako približamo razumevanje vloge in pomena pacientov.

Naročnikom pomagamo v današnjem izjemno zahtevnem in konkurenčnem okolju. Ponujamo rešitve za tržne raziskave ter strokovne smernice v procesu inovacij in komercializacije, pri čemer ostajamo osredotočeni na paciente in različne interesne skupine.

Nove tehnologije, digitalna povezanost, vse večja povezava med zdravili in novimi tehnološkimi napravami ter vse pogostejše vključevanje in močna vloga pacientov vplivajo na preoblikovanje kategorije. Pozornost se usmerja na nišne populacije pacientov in ustvarja nove zahteve za biofarmacevtska podjetja pri razumevanju redkih bolezni, novih populacij pacientov in njihovih potreb.

Kaj je pomembno pri projektu Commercial Insights?

  • Ipsos ima globalne centre strokovnjakov, ki se ukvarjajo z različnimi stopnjami življenjskega cikla izdelkov za različna bolezenska področja. Inovativne metode raziskovanja trga izvajamo tako na obstoječih kot tudi na novih farmacevtskih/medicinskih trgih.
  • Rezultati so še dodatno podkrepljeni s pomočjo globalnih terapevtskih monitorjev (Ipsos Global Therapy Monitors) in globalnega onkološkega monitorja (Ipsos Global Oncology Monitor), ki kontinuirano potekajo že več let.
  • Imamo ekipo podatkovnih znanstvenikov in naprednih strokovnjakov za analitiko iz različnih držav sveta, ki so predani upravljanju različnih podatkov s področja medicine in farmacije.
  • Ustanovljene so strokovne ekipe, ki vodijo ključne globalne štabe, regionalne in lokalne naročnike na farmacevtskih trgih po vsem svetu – z globalnimi mrežami, ki združujejo naše znanje in pristop.
  • Podporo ekipi pri projektu Commercial Insights pa nudijo tudi vodilne ekipe za tržne strategije, svetovanje, ekonomiko in zdravstvo.