Brand Health Tracking | Brand Activation Tracking | Ipsos
Brand Health Tracking

Spremljanje aktivacije blagovne znamke

OUR SOLUTIONS
Pridobite si prava merila za upravljanje vseh vidikov aktiviranja svoje blagovne znamke.

Ipsos pomaga naročnikom sprejemati prave odločitve pri vseh vidikih aktivacije blagovne znamke. Uporabljamo več podatkovnih virov iz ekosistema blagovnih znamk – vključno s sledenjem oglasom in blagovni znamki – da vsak trenutek zagotavljamo smernice za sprejem pravih ukrepov in upravljanje vseh aktivnosti blagovne znamke za doseganje njene trajnostne rasti.

Ipsos nudi globalno mrežo ekip s poglobljenim strokovnim znanjem na področju sledenja aktivaciji blagovne znamke. Zagotavljamo fleksibilne pristope, ki upoštevajo potrebo po upravljanju ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) na svetovni ravni, hkrati pa omogočajo lokalnim skupinam informacije o aktivaciji, ki jih potrebujejo za ukrepanje. Naši pristopi za spremljanje blagovnih znamk in komunikacije ter zmožnosti njihove integracije zagotavljajo naročniku vpogled in uporabo vseh informacij v ekosistemu blagovnih znamk

Brand Value Creator

Vodilna tržna metoda, ki se uporablja za merjenje funkcionalne in emocionalne vrednosti blagovnih znamk iz vidika potrošnikov. Nadalje ponujamo komunikacijski model, ki temelji na opazovanju in primerjanju, sprožanju spomina z vizualnimi namigi in ocenjevanju vpliva rezultatov blagovne znamke za različne uporabniške profile.

Brand communication purpose | Ipsos

Aktivacije blagovne znamke morajo aktivirati odziv: spremeniti razmišljanje, spodbuditi prodajo, poiskati informacije, spodbuditi razpravo itd. ter ob tem zgraditi odnose z blagovno znamko in zagotoviti, da so ljudje odprti za sporočila, ki zahtevajo več truda in pozornosti.