Statistika svetovnega prvenstva v nogometu

Več kot polovica odraslih na globalni ravni namerava spremljati letošnje svetovno prvenstvo v nogometu.

mail

Zanimanje za letošnje svetovno nogometno prvenstvo v Katarju, ki bo potekalo od 20. novembra do 18. decembra, ne pojenja. Predstavljene so ugotovitve raziskave na globalni ravni, ki vključuje 34 držav. Več kot polovica odraslih oseb (do 74. leta starosti) na globalni ravni namerava spremljati svetovno prvenstvo. 


NOGOMETNA STRAST

Na sumarni ravni se je 17 % odraslih opredelilo za strastnega gledalca nogometa, ki si ogleda toliko tekem, kolikor je le mogoče. 23 % odraslih spremlja nogomet, ampak zgolj njihove najljubše lige, klube in državne reprezentance. 21 % odraslih občasno spremlja nogometne tekme vodilnih lig, klubov in državnih reprezentanc. V povprečju na globalni ravni moški dvakrat pogosteje spremljajo nogomet kot pa ženske. 

Delež najbolj strastnih navijačev nogometa je največji v Združenih arabskih emiratih (39 %), Savdski Arabiji (32 %), Indiji (31 %), Indoneziji (30 %) in Južni Afriki (27 %). Medtem ko je delež najmanjši na Madžarskem (4 %), Japonskem (5 %) in Kanadi (7 %). 
 

STATISTIKA SPREMLJANJA

55 % sodelujočih v raziskavi namerava spremljati letošnje svetovno prvenstvo v nogometu. Najpogostejša naprava, preko katere nameravajo spremljati svetovno prvenstvo, je televizija

 

n

Graf 1: Naprave, preko katerih bodo gledalci spremljali tekme.


Največji delež gledalcev bo tekme spremljalo v Združenih arabskih emiratih, Indoneziji, Argentini, Savdski Arabiji, Peruju, Braziliji in Indiji. Najmanj pa jih bo spremljalo v ZDA, Kanadi, Avstraliji in na Japonskem. 

 

V naslednjem prikazu so predstavljeni deleži po vseh posameznih državah, ki so bile vključene v raziskavo. 

Slika 1: Delež tistih, ki nameravajo spremljati svetovno prvenstvo v nogometu.

Slika 1: Delež tistih, ki nameravajo spremljati svetovno prvenstvo v nogometu. 

 

V raziskavi, opravljeni med 26. avgustom in 9. septembrom, 29 % sodelujočih ni vedelo, da se bo odvil letošnji dogodek svetovnega nogometnega prvenstva. V Avstraliji, Kanadi, na Madžarskem, Japonskem in v ZDA več kot polovica ni bila seznanjenih z letošnjim svetovnim prvenstvom.

 

IN POTENCIALNA ZMAGOVALKA?
Največ možnosti za zmago se pripisuje Braziliji (21 %). Sledijo Nemčija (13 %), Argentina (10 %) in Francija (10 %). V ožji nabor potencialnih zmagovalcev se uvršča tudi Španija (7 %), Anglija (6 %), Portugalska (4 %) in Nizozemska (2 %). 

Gledalci vseh sodelujočih držav bolj pogosto pričakujejo zmago svoje države v primerjavi z globalnim povprečjem. Če se osredotočimo samo na prvih šest držav, ki se jim pripisuje največ možnosti za zmago, ugotovimo visoke deleže t. i. domoljubnega optimizma pri državljanih posamezne sodelujoče države. Najbolj izstopa Argentina, saj kar 73 % državljanov Argentine pričakuje, da bo zmagala ravno njihova država – na globalni ravni zgolj 10 % gledalcev pričakuje njihovo zmago. Precejšnja razlika med pričakovanji na globalni in nacionalni ravni je tudi pri Braziliji, in sicer za 45 % - 66 % državljanov Brazilije pričakuje njihovo zmago, na globalni ravni 21 %.   

f

Graf 2: Pričakovanja glede zmagovalne države na globalni in nacionalni ravni.
Graf 3: Razlike v deležih med globalnimi in nacionalnimi pričakovanji o zmagovalni državi. 

 

POTROŠNJA TEMATSKIH IZDELKOV
Povprečno, glede na zajet vzorec držav, skoraj eden od dveh gledalcev oz. 46 % vseh gledajočih načrtuje nakup izdelkov v zvezi s tematiko svetovnega nogometnega prvenstva. 


Največji deleži gledalcev, ki nameravajo kupiti tovrstne izdelke, so na Kitajskem (75 %), Indoneziji (73 %) in Indiji (68 %), čeprav njihove države v prvenstvu ne sodelujejo. Najmanj zanimanja za nakup tovrstnih izdelkov je na Japonskem (18 %), v Izraelu (21 %) in na Madžarskem (21 %). 
 

IZOSTANKI IZ SLUŽBE IN ŠOLE
V povprečju bo skoraj eden od treh gledalcev izostal od vsakodnevnih obveznosti, kot sta služba in šola. To še posebej velja za Indijo, kjer bosta iz službe in šole izostala skoraj dva od treh gledalcev, medtem ko v Savdski Arabiji, Združenih arabskih emiratih in Singapurju približno polovica gledalcev prvenstva. Najmanj (pod 20 %) bo zaradi tekem odsotnih na Japonskem, Južni Koreji, Madžarskem in Belgiji.  
 

DOGODEK, KI ZDRUŽUJE
Svetovno prvenstvo v nogometu velja za dogodek druženja, saj bo večina tekme zagotovo ali verjetno spremljala v družbi prijateljev in/ali družine. Na globalni ravni bo kar 85 % gledalcev tekme spremljalo v družbi. Države, pri katerih je delež spremljanja v družbi nad 90 %, so Indonezija, Peru, Argentina, Kitajska, Kolumbija in Južna Afrika. Najmanj družabni kar se tiče spremljanja prvenstva s prijatelji in družino bodo na Japonskem (66 %) in v Kanadi (69 %).

Gledalci prvenstva pričakujejo, da bodo tekme spremljali tudi v družbi sodelavcev – na globalni ravni 57 %. V Indoneziji, Kitajski, Indiji, Združenih arabskih emiratih, Tajski in Savdski Arabiji bodo v družbi sodelavcev tekme spremljale več kot tri od štirih oseb. Najmanj tistih, ki pričakujejo, da bodo spremljali prvenstvo v družbi sodelavcev, je na Japonskem in Madžarskem. 

53 % bo verjetno ali zagotovo spremljalo tekme v barih in restavracijah. To še posebej velja za Združene arabske emirate in Savdsko Arabijo. Na Japonskem pa bo najmanj ljudi spremljalo v barih in restavracijah, zgolj dva od desetih.
 

Podrobneje o rezultatih raziskave v prilogi.