User Experience | Ipsos
User Experience

Uporabniška izkušnja (UX)

OUR SOLUTIONS
Ustvarjanje transformativnih izkušenj s trajnim sodelovanjem z uporabniki skozi celoten življenjski cikel izdelka.

Ipsos pomaga naročnikom oblikovati transformativne izkušnje, tako da postavlja uporabnike v središče procesa oblikovanja. V svetu tržno motečih tehnologij in nenehno spreminjajočih se pričakovanj si ljudje želijo prefinjenih in varnih izkušenj, brez trenj, ki so brezhibno usklajene med fizičnimi in digitalnimi točkami dotika (touchpoints).

Uporabniška izkušnja obsega vse, kar človek doživi in občuti pred, med in po uporabi izdelka, sistema ali storitve. Odlične uporabniške izkušnje ni mogoče ustvariti brez vključevanja resničnih uporabnikov.

Od odkrivanja potreb, točk bolečine in motivacij, preko zasnove in izvedbe v Ipsosu združujemo uporabnike z interesnimi skupinami za odkrivanje priložnosti, ki pomagajo našim naročnikom pri ustvarjanju odličnih uporabniških izkušenj.

S tem, ko dajemo potrošnikom glas z uporabniško usmerjeno zasnovo, zagotavljamo izjemno vrednost. Ustvarjanje izkušenj, ki že v samem začetku delujejo, povečuje zadovoljstvo ter zmanjšuje podporne stroške in drage razvojne cikle.

S svojimi naročniki tesno sodelujemo, da bi razumeli njihove poslovne potrebe in uporabljamo svoje strokovno znanje za oblikovanje ustreznega pristopa. Z dostopom do svetovne mreže strokovnjakov za uporabniško izkušnjo (UX), od katerih prihajajo nekateri z najhitreje rastočih trgov na svetu, ste lahko prepričani, da boste z lokalnim strokovnim znanjem dobili najboljše z globalnega dosega. Ipsosova UX storitev je certificirana v skladu s standardom ISO 9001: 2015.

Ipsos razpolaga s številnimi pristopi in tehnikami za odkrivanje vpogleda v delovanje, ki zagotavlja optimalno uporabniško izkušnjo. Nekatere naši pogostejši pristopi vključujejo:

Odkrivanje & ustvarjanje idej

 • Sprint za generiranje idej
 • Delavnice za načrtovanje poti
 • Ponavljajoče se/iterativne izboljšave in potrjevanje

Iterativno oblikovanje & vrednotenje

 • Formativno testiranje uporabnosti za optimizacijo modelov
 • Delavnice za ugotavljanje takojšnjih izboljšav
 • Soustvarjanje za zasnovo prihodnjih inovacij

Uporabniške raziskave & oblikovanje

 • Interaktivna zasnova, info arhitektura, vizualno oblikovanje, oblikovalsko razmišljanje
 • Človeški dejavniki in vmesnik človek-stroj (HMI)
 • Strokovni pregledi, strategija UX, ocena UX

Napredne raziskovalne metode

 • Merjenje vedenja (sledenje pogledu, VR/AR)
 • Bio/nevro merjenje

Agilna orodja / tehnike:

 • Hitro oblikovanje prototipov
 • RITE testiranje
 • Hitra sinteza podatkov

Človeški dejavniki pri medicinskih napravah

 • Eksplorativne raziskave
 • Analiza tveganja
 • Navodila za uporabo
 • Formativno & sumativno preverjanje

Razumemo spremembe. Že leta jih pomagamo ustvarjati.
Pred leti smo naročnikom pomagali ustvariti prve izkušnje z e-trgovino in mobilnimi aplikacijami. Danes jim pomagamo ustvarjati klepetalne robote (chatbots), ki jih poganja umetna inteligenca, digitalna zdravila in več-senzorične interakcije.

Živimo UX, vendar nismo samo ljudje s področja UX-a.
Smo več disciplinarna skupina strokovnjakov z različnim strokovnim znanjem, iz različnih panog in družbenih slojev. Dotikamo se vseh perspektiv in poskušamo rešiti skoraj vsak UX izziv.

Združujemo vse skupaj.
Naša globalna strokovna ekipa vam lahko pomaga ustvariti kakršno koli izkušnjo, s katero koli tehnologijo – s sodelovanjem z uporabniki kjer koli na svetu ali pa v različnih okoljih in točkah življenjskega cikla izdelka.

Continuous user engagement across the product lifecyle