Manaxhimi i Anketës, Mbledhja e të dhënave & Dorëzimi: Ipsos Observer

Manaxhimi i Anketës, Mbledhja e të dhënave & Dorëzimi: Ipsos Observer

OUR SOLUTIONS

Ipsos Observer është i specializuar manaxhimin e anketave, mbledhjen e të dhënave dhe dorëzimet e të dhënave. Qëllimi ynë është të jemi lider në treg në mbledhjen e informacionit, nëpërmjet përkushtimit për të siguruar studim me cilësi të lartë me një çmim favorizues, në një format që i lejon klientët tanë të marrin vendime shpejt dhe saktësisht. Për ta bërë këtë ne ju ofrojmë disa qasje: