Pasqyrimi i Medias & Markës: Ipsos Connect

Pasqyrimi i Medias & Markës: Ipsos Connect

OUR SOLUTIONS

Ipsos Connect është e specializuar në matjen dhe amplifikimin sesi media, market dhe njerëzit lidhen mes përmbajtjes detyruese, komunikimit të mirë dhe planifikimit të medias së përshtatshme që klientët të mund të ndërtojnë fushata të mëdha, që ndikojnë suksesin e markës nëpërmjet shitjeve dhe ngritjes së marrëdhënieve me markën, dhe përmbajtjes së madhe për të tërhequr audiencat dhe dorëzuar vlerë ekonomike për pronarët e mediave dhe reklamuesve. Zgjidhjet tona I vënë njerëzit në zemër të strategjisë për median dhe reklamuesit.