Marrëdhëniet me klientin & punonjësit: Ipsos Loyalty

Marrëdhëniet me klientin & punonjësit: Ipsos Loyalty

OUR SOLUTIONS

Ipsos Loyalty është i specializuar në të gjitha çështjet që lidhen me matjet, manaxhimin dhe përmirësimin e marrëdhënieve me klientët dhe angazhimin e punonjësve. Ne i ndihmojmë klientët tanë të manaxhojnë përvojat që ata japin në një mënyrë që maksimizon vlerën e klientëve dhe punonjësve në organizatën e tyre.

Manaxhimi i Fedbekut të ndërmarrjeve Manaxhimi I fedbekut të ndërmarrjeve (EFM) mbledh fedbakun e klientëve dhe e kombinon atë me të gjitha të dhënat e lidhura – nga media sociale në atë financiare – për të siguruar njohuri dhe analizë parashikuese të kopsitur për individët në organizatën tuaj. Lexo më shumë
Hartat e udhëtimit të klientëve Ipsos kap përvojat e detajuara të klientëve ‘momentet’ përgjatë një udhëtimi specifik në krijimin e hartave që mbulojnë sjelljet dhe qëndrimet. Këto harta drejtojnë përmirësimin e përvojës së klientit dhe gjurmimin e studimit inspektues. Lexo më shumë
Matja dhe Manaxhimi i Marrëdhënieve me klientin Programet e marrëdhënieve me klientin vlerësojnë fuqinë e marrëdhënies së përgjithshme të markës dhe identifikojnë cilat pjesë të përvojës së përgjithshme të klientit kanë nevojë të përmirësohen dhe të cilat do të sigurojnë kthimin më të madh të investimit. Lexo më shumë
Mystery Shopping Ipsos’ Mystery Shopping siguron marka me fedbek të momentit, kur dorëzon shërbimin e vet te klienti, duke i ndihmuar ata të shtyjnë përmirësimin përgjatë të gjitha pikave të prekjes së klientit. Lexo më shumë
Përvoja e klientit dhe matja e cilësisë për Automobilizmin Ipsos ofron studime përvojash klienti me zhytje të thellë dhe studime paneli për klientët e automobilave. Lexo më shumë
Angazhimi i Punonjësve Një forcë punë e angazhuar është nxitësi kryesor i çdo transformimi të sukseshëm. Skuadrat e Ipsos dizajnojnë programet që vlerësojnë, panelin dhe zhvillojnë nivelin e angazhimit të njerëzve tuaj. Ndryshimi ynë? Ne shkojmë përtej rezultateve dhe dorëzojmë njohuri kuptimplota dhe zgjidhje aktivizimi që kujdesen për performancë të qëndrueshme. Lexo më shumë
Kultura e lidershipit & Organizacionale Lidershipi është një faktor nxitës i çdo transformimi. Zgjedhjet tona ndihmojnë në dizajnin e një stili lidershipi inspirues dhe të përshtatshëm dhe pastaj drejton dhe fuqizon manaxherët tuaj. Organizatat ndryshojnë ndërsa kultura mbetet. Ne gjithashtu ju mbështesim në zhvillimin e një kulture organizacionale konsistente dhe përfshirëse që siguron transformimin e organizatës tuaj. Lexo më shumë