Zgjidhjet tona

Zbuloni zgjidhjet tona:

Ipsos Connect është e specializuar në matjen dhe amplifikimin sesi media, market dhe njerëzit lidhen mes përmbajtjes detyruese, komunikimit të mirë dhe planifikimit të medias së përshtatshme që klientët të mund të ndërtojnë fushata të mëdha, që ndikojnë suksesin e markës nëpërmjet shitjeve dhe ngritjes së marrëdhënieve me markën, dhe përmbajtjes së madhe për të tërhequr audiencat dhe dorëzuar vlerë ekonomike për pronarët e mediave dhe reklamuesve. Zgjidhjet tona I vënë njerëzit në zemër të strategjisë për median dhe reklamuesit.

Ipsos Marketing specializohet në adresimin e çështjeve të lidhura me inovacionin, kuptimin e tregut dhe rrugën drejt blerjes. Ipsos Marketing ndihmon klientët të përcaktojnë strategjinë e tyre të marketingut, identifikojnë mundësitë e reja, kuptojnë sjelljet e blerjeve, zhvillojnë markat, shërbimet dhe produktet dhe optimizojë ndarjet e shpenzimeve të tyre të marketingut.

Ipsos Loyalty është i specializuar në të gjitha çështjet që lidhen me matjet, manaxhimin dhe përmirësimin e marrëdhënieve me klientët dhe angazhimin e punonjësve. Ne i ndihmojmë klientët tanë të manaxhojnë përvojat që ata japin në një mënyrë që maksimizon vlerën e klientëve dhe punonjësve në organizatën e tyre.

Ipsos Observer është i specializuar manaxhimin e anketave, mbledhjen e të dhënave dhe dorëzimet e të dhënave. Qëllimi ynë është të jemi lider në treg në mbledhjen e informacionit, nëpërmjet përkushtimit për të siguruar studim me cilësi të lartë me një çmim favorizues, në një format që i lejon klientët tanë të marrin vendime shpejt dhe saktësisht. Për ta bërë këtë ne ju ofrojmë disa qasje: