Studimi social & reputacioni i korporatës: Ipsos Public Affairs

Studimi social & reputacioni i korporatës: Ipsos Public Affairs

OUR SOLUTIONS

Ipsos Public Affairs specializohet në anketimin e opinionit publik, palëve të interesuara elitë, korporatat, dhe studimet mbi opinionin për mediat, për të ndihmuar klientët të menaxhojnë një çështje, ose avancojnë reputacionin e tyre.

Instituti i studimit social Instituti i Studimit Social është një lider botëror në kuptimin e perceptimeve të qytetarëve, përdoruesve të shërbimit publik dhe palëve të tjera të interesuara, përfshirë anëtarët, votuesit, punonjësit, donatorët, profesionistët e shëndetit, dhe votuesit. Lexo më shumë
Qendra Globale e Reputacionit Për liderat e biznesit që aspirojnë për të përmirësuar vendimmarrjen në reputacion, komunikime korporate dhe zhvillim politikash të korporatës, Qendra Globale e Reputacionit është burimi më i besueshëm i njohurive të industrisë me guida dhe studime specialiste. Lexo më shumë
Studimi ndërkombëtar Ipsos ka kryer vite pune studimi global në trende ndërkombëtare. Mbështetur nga produkte të stabilizuara dhe një rrjet global ekspertësh të Ipsos, ne jemi dizajnuar për të ndihmuar, mbështetur nevojat e sektorëve publikë dhe privatë, agjencitë, organizatat, dhe qeveritë. Lexo më shumë
Studimet e Menaxhuara Vendase Ipsos offers a suite of syndicated (multi-client) surveys locally and globally, covering a broad range of topics, sectors, industries and trends. Lexo më shumë