Inovacioni & Strategjia e Markës: Ipsos Marketing

Inovacioni & Strategjia e Markës: Ipsos Marketing

OUR SOLUTIONS

Ipsos Marketing specializohet në adresimin e çështjeve të lidhura me inovacionin, kuptimin e tregut dhe rrugën drejt blerjes. Ipsos Marketing ndihmon klientët të përcaktojnë strategjinë e tyre të marketingut, identifikojnë mundësitë e reja, kuptojnë sjelljet e blerjeve, zhvillojnë markat, shërbimet dhe produktet dhe optimizojë ndarjet e shpenzimeve të tyre të marketingut.