Manaxhimi i Anketës, Mbledhja e të dhënave & Dorëzimi: Ipsos Observer

Manaxhimi i Anketës, Mbledhja e të dhënave & Dorëzimi: Ipsos Observer

OUR SOLUTIONS

Ipsos Observer është i specializuar manaxhimin e anketave, mbledhjen e të dhënave dhe dorëzimet e të dhënave. Qëllimi ynë është të jemi lider në treg në mbledhjen e informacionit, nëpërmjet përkushtimit për të siguruar studim me cilësi të lartë me një çmim favorizues, në një format që i lejon klientët tanë të marrin vendime shpejt dhe saktësisht. Për ta bërë këtë ne ju ofrojmë disa qasje:

Omnibusi Si një sigurues studimi tregu global, Ipsos ka një gamë me lloje të ndryshme të omnibuseve, të dizajnuar për të arritur nevojat tuaja në terma të mbulimit gjeografik, mostrave përfaqësuese, shpejtësisë dhe konkurrueshmërisë me çmimin. Ne gjithashtu ofrojmë koordinim ndërkombëtar dhe mund të sigurojmë rezultate në një varietet formatesh përdoruesish miqësorë të ndryshëm. Lexo më shumë
I-Instant – Zgjedhjet Online Overnight I-Instant është pjesë e zgjedhjeve me qasje Overnight. Të lejon të reagosh shpejt ndaj pyetjeve djegëse, aktivitetit të konkurrentëve dhe ngjarjeve të tregut dhe të marrësh vendime bazuar në inputin e konsumatorëve sesa në shifra të përafërta, pa rrezikuar shpejtësinë tuaj në treg. Lexo më shumë
Panelet e porositura Ne e kuptojmë rëndësinë embajtjes së gishtit tuaj në pulsin e konsumatorëve që kanë më shumë rëndësi për ju. Oferta e paneleve tona të porositura ju siguron mundësinë të flisni drejtpërdrejt me segmented tuaja kyçe të klientëve në një bazë të rregullt, të vazhdueshme, dhe të ndiqte trendet në sjelljet që shtyjnë sjelljet e konsumatorëve. Lexo më shumë