Marrëdhëniet me klientin & punonjësit: Ipsos Loyalty

Marrëdhëniet me klientin & punonjësit: Ipsos Loyalty

OUR SOLUTIONS

Ipsos Loyalty është i specializuar në të gjitha çështjet që lidhen me matjet, manaxhimin dhe përmirësimin e marrëdhënieve me klientët dhe angazhimin e punonjësve. Ne i ndihmojmë klientët tanë të manaxhojnë përvojat që ata japin në një mënyrë që maksimizon vlerën e klientëve dhe punonjësve në organizatën e tyre.