Pasqyrimi i Medias & Markës: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Masni Performancën në treg për të Manaxhuar markat tuaja


Markat nuk ekzistojnë në një vakuum. Konsumatori dhe tabloja konkurruese janë në fluks konstant që ndikon sa mire markat dhe komunikimi i tyre performojnë. Manaxhimi ka tashmë akses në më shumë matje se kurrë përpara; por çelësi është të integrohen të gjitha këto njohuri për ta ditur si ta vendosim strategjinë e përshtatshme për rritjen e markës në të ardhmen.

Konteksti i klientit

Ju keni më informacion rreth markës tuaj në majat e gishtave se kurrë më përpara nga shitjet dhe investimet, aksionet dhe çdo gjë ta shihni vetë. Por nuk ka zëvendësim për zërin e konsumatorëve tuaj. Çelësi është të krijoni një sistem mësimi që integron të gjitha këto burime, si studimi, social dhe të dhënat pasive për t’ju siguruar me njohuritë e nevojshme për suksesin në të ardhmen.

Zgjedhjet

Programet gjurmuese në treg për të shtyrë markën dhe strategjitë e komunikimit

Marka në treg e Ipsos Connect dhe studimi i programeve të komunikimit përdor të dhëna, sociale dhe pasive për të ndihmuar reklamuesit të ndërtojnë marka më të forta, duke u përgjigjur pyetjeve si:

  • Si po ecën marka ime? Cili është pozicioni im konkurrues?
  • Çfarë duhet të bëjmë që të rritemi?
  • Si po ecin komunikimet e mia?
  • Si mund ti manaxhoj krijimtarinë dhe median të kenë ndikimin më të madh në markën time?

Me përfshirjen e ‘Krijuesit të Vlerës së Markës’, që është përdorur mbi 20,000 herë dhe është vlerësuar në 30 kategori, përgjatë 45 shteteve për 1,250+ marka me vlefshmëritë më të mëdha të mundshme në Market Share, tregtarët mund të marrin veprime konfidentë që ata do të ndikojnë rritjen e biznesit. Baza e pasur e të dhënave tona të normave dhe të mësuarit që mbulon mbi 100 kategori, ndihmon në matjen e efektivitetit dhe përmirësimin e guidës së fushatave.

Një zgjidhje dixhitale që mat ndikimin e markës të reklamimit të videos tuaj online

Tani, më shumë se kurrë, të kuptosh performancën e videove në projekte sociale është thelbësore. Fushatat e videove online janë shpesh të matura me matës dixhitalë si shikimet dhe klikimet por këto të dhëna kanë pak marrëdhënie me atë sesi fushata jep ndikimin e markës. Zgjidhja jonë siguron që reklamuesit mund të marrin vendimet e duhura rreth asaj se cila reklamë video demonstron potencialin më të mirë për të krijuar ndikimin e dëshiruar të markës, duke kombinuar njohuritë e kapura në ndikimin e markës nga të dhënat e studimit me të dhëna të sjelljes (ekspozimi i reklamës) dhe të regjistrimit në Facebook, në një raport konciz me panel.

  • Mund të përdoret për të testuar paraprakisht videot e reklamave të Facebukut, përpara hedhjes në treg, ose matjes gjatë një fushate live.
  • Përdoruesit e Facebook të ekspozuar në një fushatë, janë të ftuar të përfundojnë një anketë brenda platformës, duke përdorur pyetjet tona standarte që lidhen me rezultatet kuptimplote të markës. Një grup kontrolli, i pa ekspozuar, gjithashtu është survejuar që ne mund të observojmë dhe rrjedh ndikimi i markës së kontrollit të testit me dizajn eksperimental.

Rastet studimore

Klientët shpesh inkorporojnë një zhytje specifike në ndikimin e fushatës për të kuptuar kontributet e të gjitha pikave të prekjes përkundrejt objektivave kyçe të komunikacionit. Fushata e zhytjes së thellë siguron një vështrim holistik të ndikimit total për të vendosur cilat pika prekjesh janë më efetive dhe cilat pika prekjesh kërkojnë optimizim – sipas krijimtarisë ose nëpërmjet ndarjeve të medias. Modelimi i mund të vendosë raportet reciproke ndërmjet pikave të prekjes për të ndihmuar në shtimin e mesazheve.

Një testim paraprak i reklamave të tre videove për hedhje të re në treg të nënmarkës ‘Fast Moving Consumer Goods’ siguron reklamuesin të përzgjedhë reklamën më të forte bazuar në rezultatin e markës që ata donin të arrinin. Në këtë rast, matjet e sjelljes si vetëm koha e parjes, sugjerojnë vendimin e gabuar për objektivat e markës. Kombinimi i të dhënave të sjelljes të studimit me qëndrime dhe regjistrim të dhënash fuqizojnë reklamuesin të përzgjedhë me besim reklamën e duhur për lëshimin e fushatës së tyre.