Marrëdhëniet me klientin & punonjësit: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Mystery Shopping

Ipsos’ Mystery Shopping siguron marka me fedbek të momentit, kur dorëzon shërbimin e vet te klienti, duke i ndihmuar ata të shtyjnë përmirësimin përgjatë të gjitha pikave të prekjes së klientit.

Konteksti i klientit

A mund të garantoni pëlqim marke përgjatë rrjetit të businesit tuaj? Si siguroheni që klienti juaj përjeton strategjitë që janë duke u implementuar saktësisht dhe në uniformitet? Çfarë kontrollesh mund të vini në zbatim për të vlerësuar nëse punonjësit tuaj janë duke dorëzuar në premtimin e markës?

Zgjedhjet

Me mbi një million detyra mystery shopping të kryera globalisht, në më shumë se 100 shtete çdo vit, ne kemi ndihmuar të implementohen strategjitë e përvojave të klientit për shumë nga organizatat lider në botë.

Ipsos kryen intervista ballë-për-ballë, nga telefoni dhe online mystery shopping për të gjitha industritë. Zgjidhjet tona dorëzohen nëpërmjet aplikimit të teknologjive të shumta, përfshirë aplikacione nga celulari, rregjistrim audio dhe video. Disa nga teknikat e specializuara që ne përdorim janë: 

  • Web dhe live chat mystery shops – që filmon edhe web dhe shopper në mënyrë simultane për të mësuar “live” rreth përvojës së shoperit.
  • Mikro-dyqanet – shkurt, dyqane në moment, perfekte për matje të shpejta dhe kuptimin e trajnimit dhe ekzekutimit promocional.
  • Mystery shopping që meson nga eksperienca - mundësimi  i stafit që jo thjesht të lexojë rezultatet, port ë dëgjojë tonin, ndjenjën dhe zërin e klientit.

Të gjitha mystery shopping tona plotësohen nga klientët që kanë kaluar akreditimin tonë të mystery shopper dhe që janë të kualifikuar mirë dhe të përgatitur për të plotësuar detyrën e përshtatshme.

Aplikacionet tona raportuese lider të industrisë në mystery shopping dhe portal i webit siguron klientët me akses në rezultatet e përvojave të klientëve të tyre, kudo dhe kurdo ato kanë nevojë për to. Me dashboards, analiza drill-down, hot-alerts dhe raporte të modifikuara, klientët tonë munden lehtësisht të tresin gjetjet tona dhe ti ndajnë ato me bizneset e tyre.

Rastet studimore

Një shitës me pakicë amerikan wireless që vlerëson 1,000 vendndodhje në muaj kishte mundësi të identifikonte që, përshëndetja e shpejtë e një klienti, ka potencialin të shtyjë në një 10% rritje, nga shndërrimi në blerje.

Duke kombinuar programet e manaxhimit të fedbekut të tyre të mystery shopping dhe ndërmarrjeve (EFM) në një platformë, një shitës me pakicë ndërkombëtar të pjesëve auto dhe kamionave, drejtoi strategjinë e përvojave të klientëve të tyre, dhe rriti normat e konvertimit. Kjo rezultoi në mbi $500M rritje të të ardhurave vjetore, nga manaxhimi i performancës dhe mbyllja e lakut të feedbekut të klientit.

Një klient i fuqishëm shitjesh me pakicë në Amerikën Latine, me 800 supermarkete, dyqane departamentesh përmirësimi, dyqane shitjesh me pakicë në Argjentinë, Brazil, Kili, Peru dhe Kolumbi, rriti transaksionet nga dyqani i tyre me karta krediti të brenduara me 300%. Ne kryem 3,200 vizita Mystery Shopping në muaj në të gjithë rajonin, dhe programi është i kredituar me shtyrjen e përdorimit më të gjerë të dyqaneve të kartave të tyre.