Manaxhimi i Anketës, Mbledhja e të dhënave & Dorëzimi: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

Omnibusi

Si një sigurues studimi tregu global, Ipsos ka një gamë me lloje të ndryshme të omnibuseve, të dizajnuar për të arritur nevojat tuaja në terma të mbulimit gjeografik, mostrave përfaqësuese, shpejtësisë dhe konkurrueshmërisë me çmimin. Ne gjithashtu ofrojmë koordinim ndërkombëtar dhe mund të sigurojmë rezultate në një varietet formatesh përdoruesish miqësorë të ndryshëm.

Konteksti i klientit

Duke marrë në konsideratë objektivat e studimit tuaj, kërkesat gjeografike, audiencën e shënjestruar, pragjet çmim-vlerë dhe kërkesat e dorëzimit, skuadra jonë do të punojë me ju në mënyrë që të propozojë zgjedhjen më të përshtatshme për nevojat tuaja – ne kemi mjete Online, ballë për ballë, Telefoni dhe Ndërkombëtare, Omnibusi të dizajnuara për të ndihmuar në zgjidhjen e sfidave të biznesit.

Zgjedhjet

Online Omnibus (I-Omnibus) ofron një kompromis të madh mes shpejtësisë, çmimit dhe përfaqësueshmërisë së kampionimit dhe është ideale për sfidat e studimit vendas ose ndërkombëtar.

Omnibusi ballë për ballë (Capibus) ofron kampionimin më përfaqësues të popullatës. Ky studim mbledh informacione me sfond të gjerë mbi respondentin dhe familjen; duke mbuluar gjithçka nga standartet demografike nëpërmjet gjërave si pse ata e përdorin internetin për dhe nëse ata zotërojnë një kompjuter lojrash. I gjithë ky informacion është i disponueshëm, për synimet e pyetjeve tuaja mbi respondentë të veçantë ose për profilizimin e rezultateve tuaja.

Omnibusi me telefon (CATI) (Intervistë Telefonike e Asistuar nga kompjuteri) ofron kthimin më të shpejtë të mundshëm nga një zgjidhje offline. Gjetjet mund të dorëzohen që 3 ditë pas marrëveshjes me pyetësorin. Mbledh informacion me sfond mbi respondentin dhe familjen; duke mbuluar gjithçka nga standartet demografike drejt nëpër gjërat si zotërimi i shtëpive dhe aksesi në internet. I gjithë ky informacion është i disponueshëm, për qëllimin e pyetjeve tuaja në respondentë të veçantë, ose për profilizimin e rezultateve tuaja.

Omnibusi ndërkombëtar përdoret për të kërkuar rreth çdo tregu në botë. Ne kemi kryer studim omnibusi në më shumë se 50 shtete rreth botës dhe kemi ndërtuar një rrjet të gjerë furnizuesish të omnibusit. Të gjithë këta furnitorë janë të përkushtuar në sigurimin e studimit  më të fundit në Omnibus dhe punojnë  me kontrollin tonë më të rreptë të cilësisë dhe përvojën, për tu siguruar që projekti ynë ecën normalisht.

Rastet studimore

Testim i shpejtë i koncepteve të shërbimit
Ndërsa tregjet e telefonisë celulare maturohen në Europë, Amerikë dhe Azi- Paqësor, rrjetet e operatorëve në botë, janë duke implementuar strategji për të rritur të ardhurat mesatare të gjeneruara nga çdo përdorues. Rritja në këtë treg duhet të vijë nga rritja e pasurimit të përvojave nga celulari për klientët. Duke punuar me një rrjet operatori celular lider, në ballë të kësaj kthese strategjike, ne kemi dizajnuar dhe implementuar një program të suksesshëm ndërkombëtar, për të lejuar testim të fortë të koncepteve të shërbimeve, që janë projektuar dhe përzgjedhur më përpara si interesante dhe motivuese për klientët. Ne rekomandojmë përdorimin e qasjes Online Omnibus, për të kapur nevojat kryesore në këtë treg, për shkak të nevojës akute për shpejtësi, përdorimit të materialeve ndjellëse, stimuluese multi-mediale, dhe synimeve të adoptuesve dhe inovatorëve të shpejtë.

Studim Strategjikisht i Rëndësishëm
Gjithmonë e më shumë, klientët janë duke vendosur më shumë studime të rëndësishme strategjike në anketat e omnibuseve. Në rastin në fjalë, skuadra jonë ballë për ballë e Omnibusit, momentalisht ndjek një imazh studimi të vazhdueshëm, për llogari të një kompanie lider televizive. Kërkesa e klientit është të tregojë vlerat e kanaleve të TV, konsumatorëve dhe gjithashtu të gjurmojë sesi imazhi dhe reputacioni ndryshojnë gjatë kohës. Për ta bërë studimin një sukses, ishte e qartë nga fillimi që i duhesh një metodologji e qëndrueshme, e besueshme dhe e ndjeshme ndaj kohës. Sipas këtyre kërkesave, omnibusi u pa si zgjidhja e duhur. Studimi ka vazhduar deri tani për më shumë se 4 vjet dhe gjetjet që gjeneron, filtrohen deri te vendimmarrësit kryesorë brenda organizatës së klientit.

madhësia e tregut ndërkombëtar/profilizimi i gamers
Industria e kumarit është duke ecur shumë shpejt dhe është duke u zhvilluar gradualisht in terma të harduerit dhe softuerit të disponueshëm. Për dy vitet e fundit, ne kemi vazhduar një studim të kontrolluar omnibusi në këtë vend tregu. Ky studim është dizajnuar të masë madhësinë dhe profilin e tregut të "gamers" në vendet kyçe Europiane. Kur studimi punëson një dizajn të thjeshtë pyetësori, procesimi i të dhënave të përfshira në këtë studim është kompleks – duke kulminuar në një bazë të dhënash hierarkike SPSS që dorëzohet e ndarë për çdo vend të përfshirë. Si me të gjitha të dhënat e vazhdueshme, rezultatet përfundimtare do të mbidhen duke përdorur plotësisht qasjen konseguente – një kërkesë që shërbimi ynë i Omnibusit Global mund ta kapë, duke pasur parasysh shërbimin e harmonizuar që ne ofrojmë në secilin prej tregjeve të interesuara.