Manaxhimi i Anketës, Mbledhja e të dhënave & Dorëzimi: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

Panelet e porositura

Ne e kuptojmë rëndësinë embajtjes së gishtit tuaj në pulsin e konsumatorëve që kanë më shumë rëndësi për ju. Oferta e paneleve tona të porositura ju siguron mundësinë të flisni drejtpërdrejt me segmented tuaja kyçe të klientëve në një bazë të rregullt, të vazhdueshme, dhe të ndiqte trendet në sjelljet që shtyjnë sjelljet e konsumatorëve.

Konteksti i klientit

Një Panel i porositur mund të jetë zgjidhja e drejtë për organizatën tuaj, nëse:

 • Ju jeni duke parë për një qasje me qendër klientin.
 • Ju duhet të mblidhni njohuri të shpeshta ndërmjet të njëjtit segment të klientëve, të jesh në kontakt të rregullt me ta, dhe rastësisht edhe të ndërveprosh drejtpërdrejt me ta.
 • Ju duhet të gjurmoni performancën ose monitoroni perceptimin e një produkti, një shërbim, ose një markë mes të njëjtit grup njerëzish.
 • Ju jeni duke parë për fleksibilitet studimi në një gamë të gjerë aktivitetesh sasiore dhe cilësore, nga një kthim i plotë, i shpejtë në studime më të sofistikuara.

Zgjedhjet

Si një nga liderat në zhvillimin dhe menaxhimin e paneleve, Ipsos do të ndërtojë panel ekskluzivisht për organizatën tuaj, e porositur për t’ju siguruar ju akses të drejtpërdrejt për klientët tuaj dhe aksionerët, duke ju lejuar për fedbek të shpejtë dhe njohuri më të thella mbi çështjet specifike të biznesit, plus përvojat gjurmuese të anëtarëve të panelit gjatë kohës, falë një marrëdhënie afatgjatë me ta. Ne ju ofrojmë ju fleksibilitetin për të anketuar shpejt dhe me efiçencë, në një mënyrë efiçente në kohë dhe kosto. Paneli juaj do të ndërtohet dhe manaxhohet me përfitimin e përvojës së Ipsosit, standarte me cilësi të lartë në rekrutim, anketim dhe menaxhim paneli. Skuadra jonë me shumë përvojë, do të behet partneri juaj gjatë kohëzgjatjes së panelit tuaj të porositur. Kjo skuadër me fokus klientin, do t’ju sigurojë mbështetje për të dizajnuar, rekrutuar dhe mbajtur një panel aktiv dhe të angazhuar që do të gjenerojë njohuritë e vlefshme dhe vepruese. Duke pasur një panel të angazhuar aktivisht që ju lejon të kryeni një gamë të gjerë aktivitetesh studimi në orarin tuaj. Ne ju sigurojmë akses në një menaxhim paneli të sofistikuar, platformë angazhimi dhe studimi, duke përfshirë një aplikacion celulari. Megjithatë, ne nuk ju sigurojmë vetëm teknologjinë, ne ju ofrojmë një paketë të plotë produktesh dhe shërbimesh të porositura. Ju keni mundësi të bëni përzgjedhje të shpejta, të hyni thellë, kryeni studime të gjata me kthim të plotë të shpejtë, çate me multi-panelistë, forume diskutimi, blogje/ditare panelistësh, blogje ekspertësh dhe sondazhe të shpejta…të gjitha me lehtësi.

Platforma jonë angazhuese ju siguron një mjedis vizualisht tërheqës dhe të këndshëm për tu përdorur.  Ne mundemi lehtësisht ta kthejmë anketën në një ushtrim si lojë me llojet tona të pyetjeve angazhuese vizualisht.

Panelet e porositura të Ipsos sigurojnë opsione të shumta për t’ju përshtatur nevojave tuaja të studimit.

 • Express panel
  Një Express Custom Panel është ndërtuar në një platformë të ndarë. Ka përfitimet e të qënit në pronësi të një klienti të vetëm por siguron kursime kostoje nëpërmjet infrastrukturës që ndahet mes paneleve të tjera të Ipsos.
 • Paneli klasik
  Duke përdorur një Panel Klasik të porositur siguron që klienti platformën e vet në pronësi me akses të vetëm që përfshin karakteristikat e porositura të portalit.
 • Panelet e zmadhuara
  Oferta jonë më e sofistikuar, një Panel të porositur të zmadhuar, i siguron klientit me platformën e vet në pronësi me akses të vetëm dhe porosi të shtuara me nivelin tonë më të lartë të portalit të porositur dhe angazhimit të anëtarëve.

Rastet studimore

Klientët optimizojnë kryerjen krijuese
NEVOJA E BIZNESIT: Një kompani lider globale e bukurisë i duhej të optimizonte programet e reklamimit dhe marketingut të vet mes segmenteve kyçe. Një element i rëndësishëm i strategjisë së tyre të marketingut janë materiale promocionale që janë prodhuar gjatë gjithë vitit, secila me dizajnin dhe imazherinë e vet unike. Klienti ynë kërkoi një kthim të plotë të shpejtë të inputeve të konsumatorëve për tu përshtatur në një skedulë të orkestruar prodhimi.
ZGJIDHJET TONA: Një panel sipas kërkesave të mbi 3,000 klientëve europianë u zhvillua për të vlerësuar qasje të ndryshme krijuese për çdo fushatë dhe siguronte fedbek mbi ofertat e produktit, çmimet, dhe shpërndarjen e dizajnit. Treguesit Kyçë të Performancës si apeli dhe qëllimi i blerjes u arritën në një bazë të dhënash grumbulluese për të analizuar fushatat ndaj normave përgjatë të gjitha fushatave.
PËRFITIMI I KLIENTIT: Duke përfshirë klientët në procesin e dizajnit, klienti ynë pati mundësi të identifikonte çështjet e dizajnimit përpara hedhjes në treg dhe minimizojë rrezikun e një kryerje me të meta. Bazuar në fidbek pozitiv aksionerësh, klienti ynë zgjeroi objektivat e panelit për të përfshirë iniciativa strategjike, duke përfshirë një vlerësim kategorie produkti të ri. Programi u zgjerua në rajone të tjera duke përfshirë Amerikën e Jugut.

Zgjerimi i Programit të Siguracionit të Kujdesit Shëndetësor
NEVOJA E BIZNESIT: një kompani e madhe siguracioni shëndeti donte të kapte bazën e anëtarëve të vet për të marrë njohuri sesi ti përmirësonte ofrimet dhe shtonte përvojën online për anëtarët e vet.
ZGJIDHJET TONA: 4,000 anëtarë të planit shëndetësor u rekrutuan për këtë panel. Panelistët ofruan fedbek në planet e përfitimit dhe vlerësuan funksionalitetin e mjeteve online siguruar për të planifikuar anëtarët. Panelistët mund gjithashtu të ndajnë njohuritë nga sondazhet e shpejta mujore dhe diskutimet mbi tematikat që janë shpesh të zhvilluara më tutje në studime cilësore. Një hapësirë për sugjerimet është e disponueshme për anëtarët e panelit gjatë gjithë kohës. Çate live rastësore janë përdorur për të rrëmuar më thellë në tematikat e synuara.
PËRFITIMI I KLIENTIT: duke u angazhuar rregullisht me bazën e tyre të klientëve, klienti ynë ka ngritur një mënyrë të shpejtë dhe ekonomike për të mbledhur informacion që ata mund ta përdorin për të përmirësuar përvojat e klientëve dhe ruajnë klientët e tyre. fedbeku i panelistëve është përdorur jo vetëm për të përmirësuar mjetet online të disponueshme për anëtarët, por ka rezultuar në ndryshime të disa prej përfitimeve të ofruara anëtarëve.

Strategjitë Angazhuese që Shtyjnë Klientët
NEVOJA E BIZNESIT: Një prodhues lider kartash krediti donte të zhvillonte një platformë angazhuese për të kapur fedbekun e klientëve, dhe avanconte objektivat e rëndësishme strategjike. Klienti kërkoi një qasje inovative që do ta lidhte me pozicionimin e tyre si një marketues krijues. Zgjidhja duhej të mbështetej në kërkesa të rrepta të privatësisë dhe teknologjisë si pasojë e mjedisit rregullator të vështirë dhe kompleks.
ZGJIDHJET TONA: Një panel përfaqësues prej mbi 6,000 posedues kartash krediti kanadeze, siguron fidbek mbi një gamë të gjerë të iniciativave. Inputi i panelistëve ushqen në vendimmarrjen go/no-go, duke variuar nga votimi mbi elementet e propozuara të dizajnit, për materialet e marketingut në kuptimin e apelit të shërbimeve të reja. Teknikat si videot e bëra nga anëtarët për të përshkruar një “përvojë ideale klienti” janë përdorur për të thelluar kuptimin rreth vlerave të konsumatorëve dhe promovuar lëkundjet e panelit.
PËRFITIMI I KLIENTIT: videot e përvojës së klientit u treguan në takimet me lidershipin e klientit për të promovuar diskutimin rreth asaj se si dhe sa më efektivisht ti angazhojmë konsumatorët. Paneli i poseduesve të kartave është bërë një zë i rëndësishëm në procesin e vendimmarrjes së kompanisë, duke influencuar vlerësimin e mundësive të biznesit dhe shpërndarjen e burimeve.