Pasqyrimi i Medias & Markës: Ipsos Connect

Pasqyrimi i Medias & Markës: Ipsos Connect

OUR SOLUTIONS

Ipsos Connect është e specializuar në matjen dhe amplifikimin sesi media, market dhe njerëzit lidhen mes përmbajtjes detyruese, komunikimit të mirë dhe planifikimit të medias së përshtatshme që klientët të mund të ndërtojnë fushata të mëdha, që ndikojnë suksesin e markës nëpërmjet shitjeve dhe ngritjes së marrëdhënieve me markën, dhe përmbajtjes së madhe për të tërhequr audiencat dhe dorëzuar vlerë ekonomike për pronarët e mediave dhe reklamuesve. Zgjidhjet tona I vënë njerëzit në zemër të strategjisë për median dhe reklamuesit.

Planifiko dhe krijo Përmbajtje dhe Komunikacione Fushatat dhe përmbajtjet e mëdha fillojnë me ide që rezonojnë. Nëse ju jeni duke krijuar një ide të madhe drejtoni fushatën tuaj me shumë pika prekëse dhe përmbajtje ose duke planifikuar strategjinë më efektive të medias për të kapur audiencën e saktë kundrejt objektivave tuaja kryesore të fushatës, Ipsos Connect ju siguron me të dhëna për ta bërë atë më mirë. Lexo më shumë
Testo përmbajten tënde dhe komunikimet për të përmirësuar dhe Optimizuar përpara hedhjes në treg Sot ka shumë mënyra për të zhvilluar dhe dorëzuar ekzekutime të ndryshme për të tërhequr dhe influencuar njerëzit, përforcuar ose ndërprerë mënyrën që ata mendojnë rreth dhe zgjedhjes së markave tuaja. Ipsos Connect siguron një game të vlefshme, zgjidhjesh që udhëheqin tregun për të zhvilluar, optimizuar dhe vlerësuar prirjet e krijimtarisë tuaj, përmbajtjes ose fushatave për suksesin në treg. Lexo më shumë
Masni Performancën në treg për të Manaxhuar markat tuaja
Markat nuk ekzistojnë në një vakuum. Konsumatori dhe tabloja konkurruese janë në fluks konstant që ndikon sa mire markat dhe komunikimi i tyre performojnë. Manaxhimi ka tashmë akses në më shumë matje se kurrë përpara; por çelësi është të integrohen të gjitha këto njohuri për ta ditur si ta vendosim strategjinë e përshtatshme për rritjen e markës në të ardhmen.
Lexo më shumë