Inovacioni & Strategjia e Markës: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Performanca e shitjeve me pakicë

Performanca e shitjeve me pakicë është një nga konsulencat analitike lider në botë të shitjeve me pakicë, specializuar në monitorim footfall dhe sjellje blerësish në një botë me sigurues teknologjie të pastër. Duke punuar me markat globale përgjatë 50+ shteteve, ekspertiza jonë në intelligencën e konsumatorëve ndihmon të identifikohen trendet e blerësve dhe njohuritë e shitjeve me pakicë për të përmirësuar të gjithë përvojën e klientëve.

Konteksti i klientit

Sa njerëz janë duke hyrë në dyqanin tim?
Çfarë mund të bëj të përmirësoj normën e shkëmbimit?
Cili është profili i klientit tim?
A po i angazhon klientët dyqani im?
Cili është produkti im me interesin më të lartë nga klientët?

Zgjedhjet

Performanca e shitjeve me pakicë përdor teknologjitë më të fundit për të analizuar udhëtimin e plotë të klientit, duke dhënë intelligencë konsumatorësh, dhe output teknologjie, për të ndihmuar në shkuarjen drejt mundësive maksimale të shitjeve dhe reduktimit të kostove operacionale për klientët.

Ne fokusohemi në:

Matja Footfall

Duke shfrytëzuar në maksimum trafikun në dyqane për të rritur normat e shkëmbimit me analiza gjithëpërfshirës në dyqane dhe footfall, në kohë reale. Analizat thelbësore footfall, fillojnë me një minimum prej 95% saktësi që ditën e parë dhe ky nivel vazhdon deri në fund. Më e rëndësishmja, ne jemi një partner biznesi që ndihmon në nxjerrjen e vlerave nga analizat e të dhënave.

Koha e qëndrimit

Evidenca tregon që sa më shumë kohë të kalojnë klientët në dyqan, aq më shumë mundësi ka që ata të blejnë. Analizimi i kohës së qëndrimit do t’ju japë ju njohuri të vlefshme në atë që ku klientët tuaj po vizitojnë dhe sa gjatë ata rrinë aty, duke ju lejuar të merrni vendime të informuara mbi promovimin e mallrave, promocionet, vendosjen e stafit dhe rregullimin e dyqanit.

Manaxhimi i Udhëtimit të Klientit

Kupto udhëtimin e klientit në, mbi, ose rreth radhave dhe takimeve duke gjeneruar të dhëna dhe njohuri për të nxitur përmirësimet e vazhdueshme operacionale. Rrit produktivitetin, përfitimin dhe përmirëson përvojën e klientëve duke reduktuar pritjen në dyqan, duke kontrolluar udhëtimin e ndërmarrë dhe manaxhuar punët e shumta të stafit. 

Wi-Fi tracking

Mundësia për ta parë plotësisht udhëtimin e blerësit, nga ndërveprimi fillestar jashtë dyqanit në hyrjen në dyqan dhe blerjen e produktit, plus ripërsëritja e vizitave mund të na japë njohuri të vlefshme në sjelljen e blerësit.

Plofilizimi i klientëve

Gjenerimi i modeleve në shumë profile të ndryshme të njerëzve që shkojnë nëpër dyqane, ndërveprojnë me promovimet, angazhohen me kolegët dhe lundrojnë nëpër hapësira, prezanton një nivel tjetër të detajesh në qëllimin e të kuptuarit më mirë të blerësve.

Sjjellja e klientëve

Përdorimi i sjelljes së klientit si një shtytës kryesor është thelbësor në rritjen e normave të shkëmbimit. Njohuritë e disponueshme ju japin mjetet për të siguruar dizajne angazhuese dyqanesh, shërbim klienti cilësor, dhe fushata marketing në kohën e duhur dhe me objektiva të qartë.

Rastet studimore

Klientët tanë janë duke përdorur ekspertizën tonë në mënyrë që të përmirësojnë përvojën e blerësit dhe marrin vendime me bazë faktesh biznesi në dyqan.
Benchmarking dhe fuqizimi i stafit: Shitësi ynë me pakicë i argjendarisë donte të kapitalizonte në investimin e trainimit dhe theksonte stafit ndikimin e veprimeve të tyre në normat e shkëmbimit dhe shifrat e shitjeve; dhe në zyrat qendrore të identifikonte dyqanet që po performonin mirë dhe ato që kërkonin ndihmë, që burimet të mund të shpërndaheshin më efektivisht.
Footfall u mat në 29 dyqane, të përzgjedhura totalisht ndryshe nga njëri-tjetri, si dhe një program trajnimi Benchmarking të zhvilluar për të mundësuar Manaxherët e dyqaneve të rrisin normat e shkëmbimit dhe Vlerat Mesatare të Transaksioneve (ATV). Menaxherët e dyqaneve dhe skuadrat e tyre janë tani të fuqizuara për të nxitur performancat e normave të shkëmbimit në dyqanet e tyre, dhe munden qartësisht të shohin ndikimin që veprimet e tyre kanë në normat e shkëmbimit.

Kënaqësi e klientit e rritur: Klienti ynë i telekomit kishte përdorur më përpara vetëm shifra shitjesh për të vendosur performancën e dyqanit, megjithatë manaxhimi i lartë e kuptoi këtë dhe u dha atyre vetëm pjesë të saj. Përdorimi i footfall në matjet dhe shitjet e shkëmbimit metrik, diferencat e matshme janë parë në caktimin dhe efiçencën e buxhetit, me përfitimet më të shpejta të dukshme në mundësinë e të identifikuarit të punonjësve që shesin më shumë, që rezultojnë në një proces të efektshëm operacional, më efiçent caktimin e stafit dhe përdorim më të mirë të buxhetit. Kjo ka çuar në një rritje të kënaqësisë së klientit, një rezultat i vlerësuar shumë nga kompania. Përveç kësaj, ata kanë matur me sukses fushatat e zyrave qendrore të marketingut, duke i lejuar ato të shënjestrojnë fushatat e ardhshme të marketingut bazuar në të dhëna faktike.