Marrëdhëniet me klientin & punonjësit: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Përvoja e klientit dhe matja e cilësisë për Automobilizmin

Ipsos ofron studime përvojash klienti me zhytje të thellë dhe studime paneli për klientët e automobilave.

Konteksti i klientit

Ipsos Loyalty jep të dhëna nga përvoja e klientëve nga fillimi deri në fund të udhëtimit të klientit. Ne identifikojmë pikat e dhimbjes, si dhe mundësitë për të kënaqur klientët, për ti ndihmuar ata të krijojnë një përvojë klienti në përgjithësi më të mirë. Pikat në udhëtimin e klientit që ne zakonisht masim janë:

  • Përvoja e shitjeve te një agjent shitjesh
  • Përvoja e pas shitjeve te një agjent shitjesh
  • Përvoja e përdoruesit të automjetit.

Zgjedhjet

Për ti asistuar prodhuesit e automjeteve mbi përfitimet e cilësisë të produktit, një konceptim i ri manaxhimi makinash, Ipsos Automotive gjithashtu ofron përvoja studimi me zhytje të thellë. Këto mund të jenë stand-alone, qasje klubi ose sindikate, si:

  • VQS (Studimi i Cilësisë të Automjetit) gjurmon fedbekun e klientit specifikisht në lidhje me natyrën e problemeve të automjeteve, shqetësimeve dhe dështimeve të dizajnit me kushtin, funksionin dhe performancën e automjeteve të tyre.
  • EFM (Manaxhimi i Fedbekut të Ndërmarrjeve) Portfoli ynë i zgjedhjeve, ndihmon klientët të kapin fedbek nga përvojat transaksionale në kohë reale, duke lejuar të ndërmerren veprime të menjëhershme nga personi i duhur. 
  • Mystery shopping vlerëson pëlqimin e shitjeve dhe standartet e pas shitjeve në rrjetin e agjentëve të shitjeve sipas rregullave dhe filozofisë së markës.
  • Shitjet klub CSI dhe/ose kënaqësia e pas shitjeve të klientit, gjurmon në Treguesit e zakonshëm Kyçë të Performancës brenda industries, për proceset e shitjeve dhe pas shitjeve.

Rastet studimore

OEM francez (Prodhues origjinal pajisjesh) – vlerësim në kohë reale të përvojës së klientit menjëherë pas ndërveprimit me një agjent shitjesh ose pas shitjesh, në 33 vende të ndryshme. +1,7 milion intervista në vit, që lejojnë zgjidhjen e problemeve të menjëhershme dhe monitorimin nëpërmjet fedbekut të mbyllur.

Klubi i OEM – vlerësimi i përvojës së klientit me automjetin e tyre të ri të pasagjerëve, në 7 shtete europiane përfshirë Rusinë. +125,000 intervista përfshirë të dhënat e panelit për tu krahasuar përkundrejt konkurrencës, performanca e modeleve të tyre pas 3 muajsh & 12 muajsh në përdorim.