Pasqyrimi i Medias & Markës: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Planifiko dhe krijo Përmbajtje dhe Komunikacione

Fushatat dhe përmbajtjet e mëdha fillojnë me ide që rezonojnë. Nëse ju jeni duke krijuar një ide të madhe drejtoni fushatën tuaj me shumë pika prekëse dhe përmbajtje ose duke planifikuar strategjinë më efektive të medias për të kapur audiencën e saktë kundrejt objektivave tuaja kryesore të fushatës, Ipsos Connect ju siguron me të dhëna për ta bërë atë më mirë.

Konteksti i klientit

Jeta e markave botërore është duke ndryshuar shumë shpejt. Copëzimi i Medias, shtimi i platformave dhe turnet dramatike të sjelljes, e bëjnë më të vështirë për markën tuaj të çajë mes përmes dhe tërheqë vëmendje.  Është gjithashtu duke u bërë më e vështirë të vendoset sit ë ndahen më mirë burimet e pakta përgjatë shumë pikave të prekjes.  A duhet të kaloni më shumë buxhet në platformat dixhitale, apo TV është akoma basti më i mirë?

Në të njëjtën kohë, roli i markave në jetët e njerëzve dhe mënyra që ata zgjedhin ato ndryshime më ngadalë. Në përvojën tonë, markat që fokusojnë përpjekjet e tyre në krijimin e ideve të mëdha dhe planifikimin sesi të arrihen më mirë objektivat e fushatës së tyre përgjatë fitimit të tërheqjes së shikuesve të medias dhe ndërtimit të dëshirës për markën.

Zgjedhjet

Komunikimet e fazës fillestare të studimit fuqizojnë krijimin e shumë-pikave të prekjes, fushatave të ndërtimit të markës nga Idea e madhe e fuqishme.

Idetë e mëdha janë më të rëndësishme se kurrë përpara. Idetë e mëdha mund të fuqizojnë lirinë krijuese duke kristalizuar strategjinë për të gjitha komunikimet e markës. Ato çojnë në komunikime të jashtëzakonshme që mund të punojnë përgjatë rajoneve dhe formateve. Ipsos Connect siguron fidbekun  e thelluar të konsumatorit për idetë e mëdha të guides, me fokus krijimtarinë.

Pavarësisht nevojës së biznesit, markës ose tregut, ne përdorim një kombinim të teknikave sasiore dhe cilësore, tradicionale dhe në zhvillim (p.sh. matjet e sistemit 1, komunitetet e menjëhershme sociale), për të mësuar dhe përsëritur në një mjedis që zhvillon idetë e mëdha.

Përdorimi i njohurive me bazë njerëzit, për të ndihmuar në marrjen e vendimeve më të mira rreth asaj sesi të ndajmë fonde përgjatë pikave të prekjes.

Për t’ju ndihmuar ju efektivisht të planifikoni për fushatën tuaj me shumë pika prekje, Ipsos Connect ka zhvilluar një portal interaktiv me një optimizues interaktiv+ stimulues online që fuqizohet nga njohuritë me bazë njerëzit.

Rastet studimore

Ne u partnerizuam me një markë ushqimesh për ta ndihmuar markën të lidhet me një histori marke të rifreskuar. Duke identifikuar një ide të madhe emocionale, klienti dhe agjencia u bashkuan për të krijuar një ide që jo vetëm nxiti ndikimin e fortë të markës në treg por gjithashtu një fushatë vërtet virale online.

Një klient, duke shpenzuar 2 milionë dollarë, po konsideronte reduktimin e akordimit në TV brenda miksit të medias së vet. Rrezultatet nga një studim MediaTIPs, sugjeron që ndarja e kaluar e medias të ~$2M nuk ishte optimale dhe që reduktimi i shpenzimeve të përgjithshme të TV do të ndikonte negativisht objektivat kryesore të markës, të njohurisë për Markën dhe Kuptueshmërinë.