Inovacioni & Strategjia e Markës: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Rruga drejt blerjes & Studimi i blerësit

Ipsos ka zhvilluar një ekspertizë të fortë globale në ‘Rrugën drejt Blerjes’ dhe ‘Studimi i blerësit’. Ne ju ndihmojmë jut ë lidheni me konsumatorët me mend, të mirë informuar në realitetin e ri të shitjeve me pakicë.

Konteksti i klientit

Si mund ta kuptoj sesi konsumatori i mire informuar e merr vendimin e vet në dyqan dhe në qendrat tregtare?
Si mund ta kuptoj ndikimin e Medias Sociale në vendimin e blerjes?
Si mund ta organizoj rreshtin dhe raftin tim të gjeneroj më shumë shitje?
Cili është plani më i mire i marketingut për blerësit për markën time?

Zgjedhjet

Ekspertët tanë kanë zhvilluar zgjidhje që ju ndihmojnë të kuptoni ndikimin e e-tregtisë dhe informacionit dixhital në zinxhirin e vlerave të aksionerëve.

Ne fokusohemi në:

Të kuptojmë sesi ti rekrutojmë klientët e rinj

Me Bridge, një zgjidhje e re cilësore, ne sjellim së bashku përdoruesit e vërtetë dhe përdoruesit potencialë. Bridge pasqyron çfarë ndodh në jetën e vërtetë ndërmjet adoptuesve të hershëm dhe përdoruesve potencialë nëpërmjet bisedave autentike. Rezultatet do ju ndihmojnë të formësoni pikat tuaja të prekjes, mesazhet, promocionet dhe paketimin.

Shënjestron konsumatorët e duhur pikën e saktë të prekjes

LIFE Path do ju ndihmojë të kuptoni sesi konsumatorët i marrin vendimet përgjatë rrugës së blerjes dhe identifikojnë cilat pika prekjesh janë më të influencueshme në gjenerimin e shitjeve. Si? Nëpërmjet qasjes sonë gjithëpërfshirëse që integron studime cilësore dhe sasiore, dëgjesa sociale dhe matje pasive.

Optimizon kategorinë tuaj, përbërjen dhe planogramin

Familjarizimet tona do ju tregojnë juve sesi të optimizoni përbërjen e kategorisë dhe marrëveshjes duke zbuluar sesi blerësit organizojnë produktet tuaja. Decision Navigation Trees yni do ju ndihmojë juve të optimizoni planogramin tuaj – duke përdorur mobile, neuroshkencë dhe gjurmim sysh. Dhe, kur vjen puna te optimizimi i llojeve tuaja dhe radhitjen me strategjitë e kanaleve dhe shitjeve me pakicë, Efficient Assortment ynë do ju ndihmojë juve të identifikoni kombinimin e varianteve që do të sigurojnë shitjet më të mëdha.

Zbulojë drejtësinë/paanësinë e shitësve me pakicë

Perceptuesi i shitjeve me pakicë jep paanësinë siç perceptohet nga blerësit. Edhe prodhuesit edhe shitësit me pakicë mund ta përdorin këtë informacion për të korrigjuar kursin, rregulluar planet e marketingut dhe së fundmi rritjet e shitjeve.

Pasja sukses në pikën e blerjes

Ne ofrojmë një modular portfoli të aktivizimit të zgjedhjeve testuese të Pikave të Shitjes – nga ideimi në përzgjedhje për të testuar performancën në treg. S’ka rëndësi se në çfarë faze jeni, ne mund t’ju tregojmë shpejt dhe saktë se çfarë do të funksionojë dhe çfarë jo.

Të zbuloni se çfarë po ndodh vërtet në dyqan

Engage Lite siguron fedbek sasior në performancat në dyqan dhe përvojat e klientëve. Mbledhur nga vëzhgues të sjellshëm në dyqan, Engage Lite ju tregon si ta optimizoni hartën rrjedhëse të blerësve, përqindjen e blerësve që ndërveprojnë me stafin dhe produktet, koha mesatare e blerjeve dhe nga cilat zona blejnë blerësit.

Rastet studimore

Klientët tanë janë duke përdorur ekspertizën tonë në mënyrë që të rrisin performancat nëpër dyqane.