OUR SOLUTIONS

Studimet komunikative, fushatat & markat & Ndryshimi i Sjelljes

Në Institutin e Studimeve Sociale ne specializohemi në studime imaginare, komunikime rigoroze që ndihmojnë klientët tanë në të gjitha fazat e cikleve të tyre komunikative. Ne e dimë sa e rëndësishme është is për komunikimet të punosh fort për qeveritë dhe organizatat ndërkombëtare – veçanërisht në një kohë kur ka më shumë presion se kurrë për të siguruar vlerë për paratë.

Konteksti i klientit

Llojet e sfidave që ne ndihmojmë klientët, përfshijnë:

  • Identifikimi, segmentimi dhe profilizimi i audiencave kyçe.
  • Të kuptojë sesi të angazhojë më mirë audiencat ekzistuese dhe potenciale.
  • Arritja e efektivitetit të fushatës, nëpërmjet vlerësimit para dhe pas fushatës.
  • Të kuptojmë kanalet që punojnë më mirë për audiencat specifike, nga kanalet tradicionale deri në mediat sociale.
  • Testimi dhe rafinimi i mesazheve të komunikimit dhe teknikat.
  • Marketingu Social dhe ndryshimi i sjelljes.

Zgjedhjet

Ne punojmë me klientët në sektorin publik dhe me qeveritë, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, për të dorëzuar studime efektive që informojnë komunikimet, fushatat dhe zhvillimi i markës. Studimi ynë i ndihmon qeveritë në planifikimin e tyre strategjik, monitorim dhe vlerësim, duke i asistuar ato në punën e tyre për të informuar dhe angazhuar publikun suksesshëm dhe siguruar që njerëzit mund ti aksesojnë shërbimet e qeverisë me lehtësi. Studimet e sjelljes aplikojnë teorinë nga shkenca e sjelljes në studimin social në studim dizajni, mbledhje të dhënash, analiza të dhënash dhe në rekomandimin ose zhvillimin e ndërhyrjeve për të ndryshuar sjelljet specifike. Duke marrë parasysh që modeli shkencor social i studimit nuk është ‘çfarë punon?’ por më tepër ‘çfarë punon për kë dhe nën çfarë kushtesh?’ ne besojmë që është e rëndësishme të kuptohet fillimisht një sjellje interesi në thellësi dhe në kontekst përpara se të përpiqeni të ndërhyni të ndryshoni sjelljen. Në dizajnimin e studimit nga perspektiva e sjelljes ne njohim të metat e çdo methodologjie të vetme studimi në kuptimin e diçkaje komplekse si sjellja. Me këtë në mend, dizajni i studimit të sjelljes ka tendencë, aty ku është e mundur, të përfshijë një miks të përshtatshëm metodash.

Rastet studimore

Ne kemi kryer studime të ndryshimit të sjelljes për një varietet të klientëve për të përcaktuar pse njerëzit bëjnë (ose nuk bëjnë) diçka, si dhe atë që çfarë veprimet/programet do të inkurajonin një sjellje të dëshiruar.