Studimi social & reputacioni i korporatës: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Studimi ndërkombëtar

Ipsos ka kryer vite pune studimi global në trende ndërkombëtare. Mbështetur nga produkte të stabilizuara dhe një rrjet global ekspertësh të Ipsos, ne jemi dizajnuar për të ndihmuar, mbështetur nevojat e sektorëve publikë dhe privatë, agjencitë, organizatat, dhe qeveritë.

Konteksti i klientit

  • Të kuptojë dhe analizojë sjelljet dhe qëndrimet qytetar-konsumator, në vende dhe kultura të ndryshme.
  • Të ndjekë vazhdimisht zhvillimin e çështjeve gjatë kohës.
  • Të kuptojë biznesin dhe mjediset e investimit.
  • Të testojë paraprakisht, ndjekë dhe vlerësojë fushatat e komunikimit në shumë vende njëkohësisht.
  • Të influencojë dhe punojë më efektivisht me palët e interesuara dhe opinion leaders, duke kuptuar pikëpamjet e tyre.
  • Vlerëson programe në shumë vende në botën e zhvilluar dhe në zhvillim.

Zgjedhjet

Pasuria e Ipsosit në të dhëna opinioni u siguron klientëve tanë ti vendosin gjetjet e tyre në kontekst – nga studimi ynë mujor Global @dvisor, i sjelljeve të qytetarëve në mbi 20+ shtete, nëpërmjet skuadrave të specialistëve që hartojnë dhe manaxhojnë studime kërkimi të porositura komplekse sociale në shumë vende duke përdorur gamën e plotë të qasjeve sasiore dhe cilësore, bazën e të dhënave tona normative në shtëpi të palëve të interesuara dhe perceptimeve të qytetarëve. Skuadra jonë e ekspertëve ndërkombëtarë të studimit në hartimin dhe manaxhimin e studimeve kërkimore komplekse sociale në shumë vende duke përdorur gamën e plotë të qasjeve sasiore dhe cilësore. Rrjeti ynë global shtrihet në 87 shtete dhe ka mundësi për të punuar në terren në gati çdo vend të botës. Me ekspertë studimi ndërkombëtarë me përvojë, mjete kordinimi lider dhe përvojë methodologjike në shtëpi, ne u sigurojmë klientëve tanë në sektorët publikë, privatë dhe jo fitimprurës, me të dhëna të cilësisë së lartë, nga gati çdo vend i botës.

Studim i kontrolluar

Ipsos Global @dvisor është një studim mujor, online që interviston 18,500 njerëz në 20+ shtete rreth botës. Global @dvisor përdoret për të siguruar të dhëna nga raportet e kontrolluara të Ipsos dhe projektet e kërkimit të porositura të klientit.  Një mjet totalisht fleksibël, mund të kopsitet specifikisht për nevojat tuaja – nëse doni të bëni një pyetje të vetme ose eksploroni një gamë më të gjerë çështjesh, të mbulojë të gjitha 25 shtetet ose vetëm pak prej tyre. Çdo muaj, Global @dvisor arrin 63% të popullsisë globale dhe shteteve duke përfaqësuar 82% të GDP-së së botës. Shtetet dhe madhësia e kampionimit:  N=1,000:  Australia, Brazili, Kanadaja, Kina, Franca, Gjermania, Britania e Madhe, India, Italia, Japonia, Spanja, dhe Shtetet e Bashkuara.

N=500:  Argjentina, Belgjika, Kili*, Kolumbia*, Hungaria, Izraeli, Meksika, Peruja, Polonia, Rusia, Arabia Saudite, Afrika e Jugut, Korea e Jugut, Suedia, dhe Turqia. Skedula për 2016: Pyetjet do të bëhen të Hënën e 3-të të çdo muaji dhe të dhënat dorëzohen të Martën e 2-të të muajit të ardhshëm

Raportet e Menaxhuara Globale

PCSI – Në vazhdim që nga viti 2010, indeksi mujor primar i mendimeve të konsumatorëve Thomson Reuters/Ipsos (PCSI) është një studim kombëtar mujor i sjelljeve të konsumatorëve në gjendjen momentale dhe të ardhshme të ekonomive vendase, situatave personale financiare, kursimeve dhe konfidencës për të bërë investime të mëdha.

Pulsi Eonomik i Botës – Ky raport mujor G@ egzaminon vlerësimin e qytetarëve të gjendjes momentale të ekonomisë së shtetit të tyre, për një perspektive të plotë globale.

Zgjidhjet e studimeve të porositura

Ipsos gjithmonë kryen studime sasiore dhe cilësore me popullatën e përgjithshme, si dhe studime të targetuara dhe elitë, rreth botës. Në vitet e fundit ne kemi kryer me sukses studime të mëdha për llogari të klientëve të ndryshëm, për organizata nga e gjithë bota përfshirë institucione ndërkombëtare financiare, agjencitë e Kombeve të Bashkuara, institucionet ndërkombëtare dhe agjensitë e shumëanshme, fondacionet ndërkombëtare dhe NGO-të, institucionet akademike, dhe organizata të tjera me një fokus ndërkombëtar.

Rastet studimore

Një shoqatë ndërkombëtare përdori G@ për të anketuar qytetarët që punojnë në mbi 20+ shtete rreth sjelljeve të tyre ndaj lëvizjes për qëllime punësimi. Rezultatet gjeneruan njohje të shkëlqyer për organizatën si dhe promovimin e tyre si lojtarë të njohur ndërkombëtarë në sektorin e tyre.

Një rrjet ndërkombëtar jo-fitimprurës përdori G@ për të anketuar qytetarët në 24 shtete çdo vit pë opinionet e tyre për kërcënimet në zhvillim e sipër në botë. Rrezultatet përdoren për të gjurmuar shqetësimet e qytetarëve vit pas viti dhe sigurojnë kontekst për qeveritë dhe të tjerët për të ditur çfarë janë duke menduar qytetarët e tyre.

Një sigurues i madh energjie mati çështjet kryesore shqetësuese çdo muaj në mënyrë që të informojë më mirë veprimet e biznesit të tyre.

Një departament qeverie përgjegjës për administrimin e ndihmave që do të jepeshin jashtë shtetit, duke matur kostot ekonomike dhe sociale të dhunës ndaj grave dhe vajzave në shtetet me të ardhura të ulta dhe të mesme. Studimi siguroi kërkime të reja empirike dhe evidencë në kostot ekonomike dhe sociale të VAWG për të informuar politikat publike dhe sociale në sferat e furnizimit legal, shërbime shëndetësore dhe mbështetje sociale si dhe ndryshimin e normave sociale që përforcojnë dhunën ndaj grave.

Një studim i një institucioni financiar që eksploronte pikëpamjet e Romëve dhe të jo-Romëve në shtetet e Europës Qendrore dhe Lindore, si një hap i parë në përmirësimin e jetëve të Romëve duke kuptuar sjelljet dhe perceptimet që parandalojnë integrimin e tyre në shoqërinë e gjerë.