Studimi social & reputacioni i korporatës: Ipsos Public Affairs

Studimi social & reputacioni i korporatës: Ipsos Public Affairs

OUR SOLUTIONS

Ipsos Public Affairs specializohet në anketimin e opinionit publik, palëve të interesuara elitë, korporatat, dhe studimet mbi opinionin për mediat, për të ndihmuar klientët të menaxhojnë një çështje, ose avancojnë reputacionin e tyre.