Inovacioni & Strategjia e Markës: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Testimi i paketimit

Duke përfituar nga përvoja e dekadave me studimet e paketimit, Ipsos ndihmon klientët të optimizojnë paketimin e tyre që të mund të kapë potencialin e plotë si pikat prekëse kryesore të konsumatorëve.

Konteksti i klientit

Si mund ta kem paketimin e saktë?
Si performon paketimi im ndaj atij të konkurrentit?
A ka nevojë për ndryshim paketimi im?

Zgjedhjet

Ipsos punon nga zhvillimi i fazës fillestare të paketimit, që lidh konsumatorët me dizajnuesit, nëpërmjet testimit në shtëpi dhe vleftësimit të mëvonshëm të fazave. Ne momentalisht fokusohemi në principet e shkencës së sjelljes që kombinojnë të dhënat e forta të të mësuarit të potencialit të shitjeve të nënkuptuara dhe të qarta. Skuadrat e markës dhe dizajnit përdorin këtë informacion për të optimizuar paketimin e tyre.

  • Auditi: Ipsos ofron një qasje për të kuptuar apelin e paketimit tuaj në lidhje me konkurrencën
  • Screen: Nga device-agnostik screening i shpejtë tek metodat me bazë të bashkuar për optimizim dizajni, ne japim zgjidhje që kanë avantazhin e mjedisit të sotshëm në lëvizje për të dorëzuar shpejt informacion bazuar në etapa të provuara.
  • Vleftëson: Për fazat e mëvonshme, vendimet me risk të lartë, ne i zhysim konsumatorët në raftet e jetës virtuale dhe reale për të kuptuar implikimet e shitjeve të ndryshimit të paketimit. Bazuar në masat e sotshme të patundura më të avancuara (koha e përgjigjes, gjurmimi/ndjekja online e syve) dhe qasje më tradicionale, ne i përgjigjemi “pse” dhe çfarë nëse”).

Rastet studimore

Klientët janë mësuar me zgjedhjet tona për produktet e tyre të reja ose për produktet e tyre ekzistuese pasi paketimi luan një rol kyç në njëhjen e markës.