Inovacioni & Strategjia e Markës: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Testimi i produktit

Si këshilluesi kryesor botëror i testimit të produktit, Ipsos teston 7,000 produkte çdo vit dhe ka launched me sukses 20,000 produkte.

Konteksti i klientit

Cila është “receta” më e mirë për formulimin e prototipit tim?
Si mund ta përmirësoj formulimin e produktit tim?
Si e përdorin dhe reagojnë konsumatorët ndaj produktit tim në botën e vërtetë?

Zgjedhjet

Ne ju ndihmojmë juve të zhvilloni produkte të reja, të përmirësoni produktet ekzistuese dhe maksimizoni jetën dhe përfitimin e produktit. Ne ofrojmë akses në bazën e të dhënave më të madhe botërore të testimit të produkteve, drejtimit nga ekspertë statisticienë dhe studiuesit ndijorë, dhe një facilitet ndijues dhe partneritete universitare për panelet përshkruese dhe analizat ndijuese.

Ne fokusohemi në:

Integrim të cilësores dhe sasiores

Sense Suite integron studim cilësor dhe sasior për të fuqizuar zhvillimin e produktit dhe pozicionimin. Përfshin Produktin*Sense për të zbuluar cues ndijuese, Stacionet ndijuese që vlerësojnë komponentët e produktit, Prototipizim të shpejtë për të vlerësuar prototipet përsëritës, Laboratori Ndijues për të projektuar prototipet me konsumatorë të planifikuar, dhe Censydiam*Sense për të zbuluar emocionet nëpërmjet udhëtimit të përdorimit të produktit.

Mobile Testing

Ne përdorim studime mobile për të kapur reagimet në moment të produktit, performanca gjatë kohës, dhe imazhet dhe videot e produktit në përdorim – kështu që ju e dini fiks sesi konsumatorët përdorin dhe reagojnë ndaj productit tuaj.

Neuroshkenca: Kohë reagimi e padyshimtë

Ne përdorim kohë reagimi të padyshimtë (IRT) për të zbuluar ndryshimet në të cilat konsumatorët raportojnë dhe çfarë ata vërtetë ndiejnë. IRT mund të vendosë forcën e pavetëdijshme të lidhjeve që konsumatorët kanë për produktet dhe përfitimet e tyre – që jut ë mund të kuptoni sesi konsumatorët vërtet ndihen rreth produktit.

Studim me bazë emocionet

Ne lidhim karakteristikat emocionale dhe funksionale për të drejtuar Kërkimin dhe Zhvillimin dhe marketingunduke zbuluar nevojat emocionale që ekzistojnë brenda një kategorie produkti.

Rastet studimore

Nxjerrja në treg e një produkti të ri: Klienti ynë i ushqimit po kërkonte të hynte në një treg me produktin e vet të reçelit. Objektivi kryesor ishte të konkurronte me liderin vendas të tregut dhe ti merrte aksionet. Produkti*Sense i ndihmoi ata të identifikonin dy shtytësit kryesorë të kënaqësisë për reçelin. Rrezultatet drejtuan zhvillimin e kërkimit për stereotipet specifikë.

Celularë për përmirësimin e produktit: klienti në UK i duhesh të krahasonte pastën e dhëmbëve të vet me atë të konkurrentit. Ne ua dhamë pastat e dhëmbëve konsumatorëve dhe i vumë ata të bënin një studim me celular dhe online. Celulari na mundësoi feedbek të shpejtë: ¾ e anketave u bënë disa minuta pas larjes. Celulari gjithashtu identifikon një avantazh shijesh të pa kapur nga studimi online.

Neuroshkenca për të kuptuar shtytësit e preferencave: klienti ynë i kujdesit të flokëve, kishte nevojë të kuptonte sesi aroma e shampos së vet, ndikon perceptimet e konsumatorëve. Ne kryem një test arome me Kohën e Reagimit Implicit dhe zbuluam që nuk kishte ndryshime në aromat në nivel të vetëdijshëm – për në të pandërgjegjshmen Aroma A u preferua.

Përcaktimi i nevojave emocionale: aroma e detergjentit të klientit tone duhej të riformulohej. Konsumatorët treguan emocionet e tyre të përshtatshme për detergjentët. Vetëm një aromë e testuar shkaktoi këto emocione dhe doli fituese. Ne lidhëm emocionet me përfitimet funksionale për ta ndihmuar klientin tonë ta formësojë reklamimin e vet.