OUR SOLUTIONS

Trendet Sociale

Ne i ndihmojmë klientët tanë të identifikojnë trendet e thella sociale vendase ose ndërkombëtare.

Konteksti i klientit

Identifikon trendet e thella sociale. 

Zgjedhjet

Përvoja jonë e madhe nënkupton që njohim mire trendet sociale. Ne sjellim gjetjet dhe të dhëna të pasura historike nga studimi ynë në mënyrë që të masim dhe shpjegojmë sjelljet në ndryshim dhe sjelljet nëpër shoqëri të ndryshme, dhe i përdorim këto gjetje për të siguruar kontekst të paçmueshëm dhe tregues të detajuar për klientët tanë. Ne kemi publikuar shumë raporte që ekzaminojnë trendet sociale dhe perceptimet publike në përgjithësi, por ne gjithashtu nxjerrim çështje specifike që janë të rëndësishme në sektorët publikë and privatë. Ne ofrojmë një varietet studimesh të kontrolluar, barometër dhe trendesh në fusha të ndryshme nga sektorët e biznesit dhe financiarë, në studimet shëndetësorë dhe të medias.

Rastet studimore

Ne kemi publikuar shumë raporte egzaminimi të trendeve sociale dhe perceptimeve publike në përgjithësi, por ne gjithashtu nxjerrim çështje specifike që janë të rëndësishme për sektorët publikë dhe privatë.