Inovacioni & Strategjia e Markës: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Zgjidhjet cilësore

Me 1000 studiues klasi botëror në mbi 80 shtete, Ipsos UU është komuniteti lider cilësor në botë, me pjesën më të madhe të njohurive.

Konteksti i klientit

Cilat janë dinamikat e tregut? (motivimet, pritshmëritë, përfaqësimet)
Si ta zhvilloj strategjinë e markës time?
Si ti identifikoj nevojat e pakapura dhe mundësitë e inovacionit?
Si ti optimizoj konceptet e mia, rrugët e paketës time ose idetë e kommunikimit dhe zbatimet?
Si ta zhvilloj ose përmirësoj produktin tim?
Si ta shpejtoj penetrimin e kategorisë ose markës?
Si ta optimizoj strategjinë e pikave të mia të prekjes përgjatë rrugës drejt blerjes? (komunikim online dhe offline, e-tregti, strategjitë në dyqan) 
Si ta optimizoni përvojën e klientit dhe blerësit?
Për secilën nga këto pyetje të biznesit, ne kemi zhvilluar një kornizë analitike specifike që ka si synim përkthimin e studimit vëzhgues në rekomandime strategjike.

Zgjedhjet

Gjithmonë duke u përpjekur të sjellim Jetë në Jetë, në Ipsos UU ne e duam fuqinë e kontekstit për të eksploruar njerëzit e vërtetë në jetën e vërtetë. Ne na pëlqen të përdorim teknologjinë për tu afruar me njerëzit dhe me eko-sistemet e tyre të influencës, dhe ne gjithmonë aplikojmë për teknikat HOT dhe COLD për të nxjerrë në dritë njohuritë më të freskëta. Ipsos UU është themeluar mbi bujarinë intelektuale, fuqizuar nga mendimi strategjik dhe ndërtuar për ndryshim.

Puna jonë është që ti japim kuptim botës tonë gjithmonë e më komplekse dhe të copëzuar duke u afruar më shumë me njerëzit, me qasjet HOT dhe COLD që na lejojnë të studiojmë në kontekstin e jetës, ashtu siç jetohet.

Hot: Më shumë ndjenjë se mendim

  • Gjenerata e njohurive – Shtyrja e respondentëve jashtë zonës së tyre të rehatisë duke përdorur teknika të papërpunuara, intuitive, ndërprerëse
  • Aktivizimi i njohurive – Sjellja prapë në jetë, lidhja me studim tjetër, përfshirë rezultatet sasiore, që çdokush të ndjejë dhe përjetojë studimin e patretur

Cold: Më shumë mendim se ndjenjë

  • Kornizat analitike - Për analiza të njohurive ne aplikojmë korniza analitike të forta, racionale, logjike dhe të arsyetuara
  • Aktivimi Strategjik - dhe work shope për planifikim strategjik të markës

Ne fokusohemi në:

Në krye të të gjitha metodave tradicionale cilësore, ne i kemi dedikuar një vëmendje të veçantë qasjeve të avancuara:

Rastet studimore

Insight Cloud i mundëson klientët të:
-Marrin vendime më të shpejta dhe ti çojnë iniciativat në treg më shpejt;
-shikojnë njohuritë brenda lenteve të pyetjeve të biznesit;
-Ndërtojnë një kulturë të mësuari dhe lidhin ekspertët të mendojnë më mirë së bashku;
-Të kuptosh çfarë është mësuar në pjesë të tjera të kompanisë dhe shmangësh projektet e përsëritura;
-Të kursesh kohë dhe burime me akses të shpejtë tek inteligenca më e rëndësishme.