Inovacioni & Strategjia e Markës: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Zgjidhjet e kujdesit të shëndetit

Duke vepruar në mbi 40 shtete, 600 ekspertët tanë, mbështesin klientët tanë nëpërmjet ciklit jetësor të markës – nga strategjia e fazës së hershme, te hedhja në treg, te optimizimi i performancës.

Konteksti i klientit

1. Strategji komerciale: si mund ti identifikoj asetet e duhura në kohën e duhur për komercializim?

 • Si duket rritja e ardhshme në këtë treg?
 • Cilat janë mundësitë potenciale për asetin tim?
 • Si mund ti prioritizoj shenjat?
 • Si është strukturuar tregu dhe ku duhet ti fokusoj përpjekjet e mia?
 • Çfarë prove dizajni klinik më vendos/fut për sukses?
 • Si mund ta maksimizojmë çmimin potencial? 

2. Lësho/fut ekselencën: si mund ti krijojë & ndërtojë market e mia?

 • Si mund ta ndërtoj pritjen e klientit & kërkesën?
 • Cila është strategjia optimale e hedhjes në treg për markën time?
 • Si mund ta krijoj një propozim me vlerë fituese paguese?
 • Si mund ta krijoj një pozicionim fitues të markës?
 • Si duhet të jetë strategjia ime e komunikimit?
 • Si duhet ta organizoj dhe planifikoj forcën time të shitjeve?

3. Optimizimi i Performancës: si mund ta maksimalizoj potencialin e markës?

 • Çfarë përmirësimesh taktike do ta ndihmonin markën time të arrinte shpejt kulmin e shitjeve?
 • Si mund ta përshpejtoj rrugën për te kulmi i aksioneve për markën time dhe ta mbroj veten ndaj strategjive të konkurrentëve?
 • A është pozicionimi i markës time rezonues me klientët e targetuar?
 • Cili është ndikimi i aktivitetit tim tregtar (ROI)?
 • Si jam perceptuar unë përkundrejt markave konkurruese?
 • Si mund ta mbroj markën time përkundrejt hyrësve gjenerikë?

4. Rrjedhja/lëvizja e Pacientit & udhëtimi i Pacientit: Si mund ta kuptoj udhëtimin e patientit nëpërmjet mjedisit me shumë palë të interesuara?

 • Ku hyn/përshtatet molekula ime në rrjedhën e trajtimit?
 • Çfarë më duhet të bëj për të përmirësuar tregun për molekulën time?
 • Si rrjedh popullata e pacientëve nëpërmjet një sistemi trajtimi?
 • Sa i rëndësishëm është mbulimi me siguracion, i rrjedhës së trajtimit?
 • Çfarë vendimesh marrin pacientët dhe kur?
 • Cila është mënyra më e mirë për të komunikuar me pacientët në një gjëndje specifike sëmundjeje? 

Zgjedhjet

Ne përdorim qasje të integruara, ekspertizë terapeutike dhe njohuri tregu për të vënë nevojat e klientëve në qendër:

 • Kornizat e Studimit të Integruar: Ne sjellim më të mirën e Ipsos te angazhimi i çdo klienti, duke përdorur metodologjitë më të përshtatshme nga portofolat tanë me porosi dhe të kontrolluar/menaxhuar – dhe shpesh duke krijuar zgjidhje të porositura që kombinojnë burimet e të dhënave me porosi, të kontrolluara/manaxhuara, etj. Ne gjithashtu rregullisht aplikojmë teknikat më të fundit të studimit nga kolegët tanë të konsumatorëve, për t’ju përgjigjur pyetjeve të biznesit për klientët tanë të kujdesit ndaj shëndetit. 
 • Evidencë Globale Reale e Botës: Terapia jonë Globale Monitoruese përbën portofolin më të madh të industrisë të të dhënave të kontrolluara përshkruese – dhe ne jemi të specializuar në kombinimin e qasjeve me porosi dhe të kontrolluara për të dorëzuar njohuri më të thella dhe vlerë më të madhe. Shërbimet shtesë të kontrolluara përdorin të dhënat e Monitorit të Terapisë që gjithashtu janë të disponueshme. Lexo më shumë.
 • Qendrat Globale të Ekselencës (CoEs): Qendrat tona Globale të Ekselencës sigurojnë që ekspertiza jonë dhe lidershipi ynë i vëmendshëm janë ndarë përgjatë skuadrave me porosi dhe të kontrolluara në 44 shtete. Këto përfshijnë: Onkologjinë; Virologjinë & sëmundjet e mëlçisë; Autoimune; Diabetin; Sëmundjet e rralla; aparatet mjekësore & Diagnostikuese; Analizat e Avancuara; Evidenca Globale, Vlerë & Akses; Mbledhje e të dhënave të kujdesit shëndetësor; Dixhitale; dhe Connected Health.

Rastet studimore

Onkologjia Globale e Gjurmimit të Markës
Në mënyrë që të mbështesë vendim-marrjen e vet strategjike, klienti ynë farmaceutik donte një panel të vetëm për të gjitha markat e veta, për të parë sesi ato po performojnë krahasuar me njëra tjetrën dhe sipas rajoneve. Duke u mbështetur mbi ekspertizën dhe burimet e Qendrës së vet të Onkologjisë dhe Ekselencës, Ipsos integroi burime të dhënash të ndryshme për të arritur objektivat e klientit: Monitori Global i Onkologjisë (baza e të dhënave më gjithëpërfshirëse të kontrolluara të të dhënave të trajtimit të kancerit); një studim i rregjistruar me porosi për pacientin; dhe një pyetësor me porosi perceptimi për të adresuar objektivat e klientit (KPI). Klienti mundet tani të gjurmojë performancën e të gjitha markave të veta përgjatë një numri të Treguesve Kryesorë të Performancës. Dorëzimi nga portali do të thotë që manaxhimi i lartë globalisht është i reshtuar, dhe efiçencat e kontrolluara/të drejtuara, të integruara kanë shtuar vlera të rëndësishme.

Shëndetësia e lidhur – wearables, aplikacione, aparatura me biosensorë dhe teknologji të tjera të reja të përdorura për të monitoruar dhe manaxhuar shëndetin tonë – është një ndryshues loje potencial për kujdesin shëndetësor global. Në përputhje me këtë, Ipsos Healthcare zhvilloi studimin e parë ndërkombëtar mbi Connected Health në 2016, duke ofruar një tablo të plotë të ngritjes dhe përdorimit të shëndetësisë së lidhur. E shtrirë në 3 kontinente dhe bazuar në 11.600+ intervista me publikun, doktorët dhe pacientët, raporti gjithashtu përfshin një preferencë unike teknologjie segmentimi të Tipit 2 të pacientëve me Diabet. Deri më sot, top-lines janë prezantuar në samitin HIMSS mHealth dhe Health 2.0; ata që e kanë marrë raportin mund ti përdorin njohuritë për të drejtuar zhvillimin e produktit, kuptuar nevojat e paarritura, informon mesazhet, identifikon kanalet tregtare, dhe shumë më tepër.

Evidencë e Botës së Vërtetë në ndikimin e Biosimilars
Duke pasur parasysh prezantimin në vazhdim të ‘biosimilars’, është kritike të kuptojmë sesi këto produkte do të ndikojnë praktikat e tanishme të trajtimit – për krijuesit e produkteve të brenduara dhe atyre që zhvillojnë opsione biosimilare. Studimi i ndikimit të Ipsos ‘Healthcare’s syndicated Autoimmune Biosimilar’ jep një zgjidhje të hollësishme, me fokus të ardhmen për këtë nevojë të përbashkët. Kombinon studim perceptues ndërmjet doktorëve dhe paguesve me të dhëna të forta në nivel pacienti nga Monitorët e Terapisë Globale të Ipsos’. Duke aplikuar analiza të avancuara tek këto të dhëna, jep hartat e ardhshme të tregut të peisazhit AI biosimilar. Abonentët (si nga prodhuesit farmaceutikë dhe nga ata biotech) kanë pasur mundësi të kuptonin normën e plotë të biosimilars, popullsitë e mundshme të patientëve, karakteristikat që do të nxisin përdorimin biosimilar, dhe shumë më tepër.