Customer & Employee Relationships: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Angažman zaposlenih

Angažovana radna snaga je ključni pokretač svake uspješne transformacije. Timovi Ipsosa dizajniraju programe koji ocjenjuju, određuju i razvijaju nivo angažovanja vaših ljudi. Po čemu se mi razlikujemo? Mi idemo dalje od rezultata i pružamo smislene uvide i primjenljiva rješenja koja podstiču održiv učinak.

Klijent

Koliki je nivo angažovanosti vaših timova?
Da li oni podržavaju strategiju i da li su spremni su da idu dalje od onoga što se od njih očekuje da bi postigli uspjeh?
Koje su snage i slabosti?
Kako možete osnažiti svoje menadžere da preduzmu akciju?
Kakav je uticaj činjenice da živimo u digitalnom vremenu?
Kako definišete Employer Value Proposition (pristup gdje je zaposleni u centru pažnje) koji angažuje vaše talente i privlači nove?

Rješenja

Definicija strategije angažovanja (zapošljavanja) Engagement Strategy Definition

  • Radite sa vašom organizacijom na globalnom i lokalnom nivou kako biste definisali strategije angažovanja koje stvarno imaju uticaj

Anketa o angažovanju zaposlenih (Employee Engagement Survey)

  • Procijenite nivo angažovanosti u cijeloj vašoj organizaciji
  • Definišite prave komponente i indikatore za vaš sistem uravnoteženih pokazatelja
  • Koristite anketu o angažovanju kako bi postala alat koji omogućava vašim menadžerima da pokreću promjene i angažuju svoje timove

Employer Value Proposition definition & Monitoring

  • Razvijte konzistentan employer value proposition
  • Privucite velike potencijale da podržite svoj razvoj
  • Ispitajte svoju kampanju zapošljavanja
  • Pratite svoju reputaciju online i offline
  • Ocijenite vašu e-stranicu za zapošljavanje

Studije slučaja

Globalna vodeća studija slučaja u oblasti energije [Anketa o angažovanju zaposlenih] → suočena sa velikim promjenama, kompanija je postavila angažman u srž svoje HR strategije od 2012. godine. Ipsos sprovodi svoju Anketu o angažovanju zaposlenih na više od 140000 zaposlenih u 10 zemalja. Prvobitni cilj bio je da se uspostavi jedinstveni program širom svijeta, kojim bi se mjerilo angažovanje zaposlenih, pratila pojava grupne kulture i pratila unutrašnja klima. Proces je sada duboko ugrađen u organizaciju i istraživanje se smatra alatom upravljanja koji pomaže u razvijanju menadžerskih praksi.

Studija slučaja lidera na tržištu poljoprivrednih proizvoda (EVP definicija i praćenje) → zbog brzog rasta i ambicioznih ciljeva zapošljavanja, lider na tržištu poljoprivrednih proizvoda odlučio je da se ponovo vrati EVP pristupu (employee centered approach). Nakon faze sveobuhvatnog desk istraživanja, sprovedeno je kvalitativno istraživanje u 8 zemalja sa internom publikom (tj. novi zaposleni, stalno zaposleni i menadžeri) i spoljašnjom publikom (tj. mladi profesionalci u komercijalnim i operativnim/inženjerskim ulogama). Ipsos je u Sjevernoj i Južnoj Americi, Evropi i Aziji sproveo ukupno 60 fokus grupa tokom perioda od mjesec dana.