Survey Management, prikupljanje podataka i isporuka: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

I-Instant - Online Overnight Solutions

I-Instant je dio Overnight approach solutions. On vam omogućava da brzo reagujete na goruća pitanja, aktivnosti konkurencije i događaje na tržištu i da donosite odluke na osnovu stavova korisnika, umjesto na osnovu pogađanja, ne ugrožavajući brzinu na tržištu koja vam je potrebna.

Klijent

I-Instant je idealan da:

 • istraži i razumije određene probleme, korišćenje, ponašanje, osjećanja…
 • testira hipoteze, izvaga alternativne izbore
 • obezbijedi podatke koji otkrivaju stavove potrošača
 • prikupi spontane reakcije na proizvode, medije itd.
 • razumije reakcije na događaj, krizu…
 • nadgleda aktivnosti konkurencije i mnogo više…

Uzorak
Nacionalno reprezentativan uzorak do 500 intervjua.

Metodologija 
Do 15 pitanja koja je lako koristiti na mobilnim uređajima i koja se postavljaju Ipsos panelistima (ili iz visokokvalitetnih panela drugih provajdera tamo gde Ipsos paneli nijesu dostupni).

Dostupnost 
Trenutno je dostupno u 50+ zemalja. Evropa, Sjeverna Amerika, Latinska Amerika, Asia Pacific, Srednji Istok i Afrika.

Isporuka rezultata
Za 2 – 3 dana

Delivering results
Za nekoliko sati ili dana – u zavisnosti od zemlje i potreba.

Rješenja

I-Instant rezultati su dostupni brže nego sa tradicionalnim metodama istraživanja zahvaljujući efikasnom procesu i automatizaciji postavke istraživanja, terena i isporuke podataka. Ovakav pristup koji brzo nudi rezultate podrazumijeva potpun angažman ispitanika, prilagođenu strategiju uzorkovanja overnight i pristup koji je moguće koristiti na svim uređajima, koristeći činjenicu da je mnogo ljudi stalno online. 

Prednosti I-Instant:

 • brzina isporuke rezultata zbog overnight fields i pristupa prilagođenog svim uređajima
 • mogućnost izvođenja terena bilo kog dana
 • teren se ne dijeli sa drugim klijentom
 • izbor veličine uzorka (do 500) i definicije (od 60% incidence u zavisnosti od zemlje)
 • mogućnost testiranja vizuala – ako ih ima, materijal je potrebno obezbijediti dan unaprijed
 • sigurna isporuka rezultata bez problema.

Upoznajte se sa našim overnight services.

Studije slučaja

I-Instant kao alat za brzi skrining
POSLOVNA POTREBA: U nastojanju da inoviraju svoj gel za tuširanje, svjetski proizvođač robe široke potrošnje je trebalo da ispita karakteristike i prednosti prije nego što uradi KANO studiju. Targetirali su posebno mlade ljude na 10 ključnih tržišta, uključujući tržišta u nastajanju. To je trebalo uraditi brzo i isplativo.
NAŠE RJEŠENJE: I-Instant istraživanje je rađeno na 10 tržišta tokom 2 dana. S obzirom da se radi online, da se mobilne mreže koriste za regrutaciju i da je moguće raditi istraživanje na raznim uređajima, I-Instant nam je omogućio da dođemo do dovoljnog broja pripadnika zahtjevnih ciljnih grupa, kao na primjer ispitanika starosti 15-24 godina, i otvorio mogućnosti da istražimo zemlje u razvoju u okviru programa.
ŠTA KLIJENT DOBIJA: Klijent je mogao efikasno da ispita niz benefita na tržištima kojima ranije nije imao pristup i dobio rezultate za nekoliko dana, umjesto za nekoliko nedjelja. Kao rezultat toga, sektor za istraživanje i razvoj je skratio ciklus rada na inovacijama za 2 mjeseca, a za to vrijeme se odigravalo globalno usaglašavanje karakteristike/ benefita.

Korišćenje I-Instant za angažman žena u vezi sa osjetljivim temama
POSLOVNA POTREBA: Ispitivanje o intimnoj njezi žena može da bude izazov, posebno u zemljama gde se to može smatrati tabuom zbog kulturoloških standarda. Zato nam se obratio jedan klijent iz branše. Naš izazov nije bio samo da angažujemo žene u afričkim zemljama, već da to uradimo brzo i efikasno. Cilj istraživanja je bio da nađemo najbolji način da ubijedimo afričke žene da usvoje ovu kategoriju proizvoda, imajući u vidu njihove tradicionalne navike. Istraživanje je trebalo da utvrdi i razumije prepreke i motive za kupovinu i korišćenje ovih proizvoda.
NAŠE RJEŠENJE: ovo istraživanje je rađeno u 2 faze: kvantitativna faza sa I-Instant i kvalitativna faza pomoću Ipsos UU platforme. I-Instant je 100% sproveden preko mobilnih telefona, što je omogućilo očekivanu brzinu i angažman žena. Zahvaljujući primijenjenoj strategiji uzorkovanja i korišćenju mobilnih uređaja, bilo je lako doći do naših ciljnih grupa i efikasno prikupiti podatke. Ali što je još važnije, sprovođenje istraživanja 100% preko mobilnih uređaja je pomoglo ženama da se osjećaju bezbjedno, što je ključno za osjetljive teme. I zaista, veličina uređaja i odsustvo anketara omogućilo je ženama da odgovaraju sa potpunom diskrecijom i povjerenjem. Druga faza je bilo kvalitativno online istraživanje uz pomoć naše sobe za ćaskanje i naše platforme. Tokom 15 minuta, naši ispitanici su imali online intervju jedan na jedan sa lokalnim moderatorom. Tako smo mogli da pokažemo stimulus materijale i da odgovori budu automatski unijeti u platformu. Tako je bilo moguće ići dublje u razumijevanju problema pomenutih u prvoj fazi. I ponovo je stepen povjerljivosti koji je omogućio online pristup snažno doprinio velikoj količini prikupljenih podataka.
ŠTA KLIJENT DOBIJA: Naš klijent je bio veoma zadovoljan svim aspektima studije. Ostvario je značajnu uštedu vremena i novca jer je studija bila veoma kratka i bogata sadržajem, a mogao je i da prati rad na terenu online tako da nije bilo potrebe za putovanjem. Zahvaljujući brzini prikupljanja podataka online i preko mobilnog telefona, istraživanje je završeno za nedjelju dana, dok bi offline istraživanja trajala i 3 nedjelje. Na kraju su klijenti našli bolji način da pristupe korisnicama na veoma zahtjevnim tržištima. Planiraju da upotrijebe isti pristup i na drugim tržištima u nastajanju.